• La formació liberal demana la modificació d’una part del trànsit rodat per evitar que el desplaçament d’itineraris enfonsi la trama comercial del barri

Olot, dimecres 21 d’abril de 2021.- L’agrupació local de Ciutadans (Cs) a Olot ha anunciat que farà arribar una proposta al govern municipal per tal que reconsideri alguns dels canvis en el sentit de circulació dins el barri de Sant Miquel i que han provocat una greu afectació al comerç. “No demanem tornar al sentit de circulació anterior a les obres realitzades però sí intentar modificar part del traçat del trànsit rodat perquè molts comerciants ja han començat a perdre clientela a causa del desplaçament d’itineraris”, ha senyalat Torni Fierro, membre de l’agrupació local de Cs.

Fierro ha indicat que el barri de Sant Miquel és una zona “comercialment difícil i mesures com les que s’han pres amb la circulació de vehicles encara la castiguen més”. Per aquesta raó, ha insistit en sol·licitar al govern municipal que repensi alguns canvis de sentit de circulació “perquè ja hi ha comerciants que s’estan plantejant marxar del barri quan el que necessitem és precisament el contrari i que s’instal·lin més negocis”.

 

 

Cs Olot pide revisar los cambios de sentido de algunas calles del barrio de San Miquel porque han afectado gravemente al comercio

  • La formación liberal pide la modificación de una parte del tráfico rodado para evitar que el desplazamiento de itinerarios hunda la trama comercial del barrio

Olot, miércoles 21 de abril de 2021.- La agrupación local de Ciudadanos (Cs) en Olot ha anunciado que hará llegar una propuesta al gobierno municipal para que reconsidere algunos de los cambios en el sentido de circulación dentro del barrio de San Miquel y que han provocado una grave afectación al comercio. “No pedimos volver al sentido de circulación anterior a las obras realizadas pero sí intentar modificar parte del trazado del tráfico rodado porque muchos comerciantes ya han empezado a perder clientela a causa del desplazamiento de itinerarios”, ha señalado Vuelva Fierro, miembro de la agrupación local de Cs.

Fierro ha indicado que el barrio de San Miquel es una zona “comercialmente difícil y medidas como las que se han tomado con la circulación de vehículos todavía la castigan más”. Por esta razón, ha insistido en solicitar al gobierno municipal que repiense algunos cambios de sentido de circulación “porque ya hay comerciantes que se están planteando marchar del barrio cuando lo que necesitamos es precisamente lo contrario y que se instalen más negocios”.