• El regidor liberal, Samuel Menacho, recorda que es tracta d’una “zona oblidada pels diferents governs, amb un gran deteriorament i on més creix l’atur”

Castelló d’Empúries, divendres 16 d’abril de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha presentat una proposta per a la reactivació i la remodelació del sector Puigmal. “Es tracta d’una zona oblidada pels diferents governs, que acusa un deteriorament material que cada vegada es fa més evident, també és el lloc on més creix el nombre de veïns que han sofert un ERTO o estan a l’atur, amb diverses empreses a punt de tirar el tancament, famílies en perill d’exclusió social i cal revertir aquesta tendència”, d’aquesta manera s’ha expressat el regidor de Cs en el municipi, Samuel Menacho, per a justificar la petició formulada pel partit liberal.

Ciutadans considera que l’abordatge del deteriorament material de la zona hauria de ser una prioritat en l’actuació municipal. “Tenim voreres que romanen inacabades des de fa 20 anys, carrers que requereixen un reasfaltat, mala il·luminació de punts principals, un deteriorament en moltes parcel·les i falta de vigilància policial”, ha afegit Menacho, que també ha volgut posar l’accent en com el principal temor dels veïns és el deteriorament del barri “perquè això és una perillosa pendent cap al vandalisme, el menudeig de droga i altres delictes annexos com ja hem començat a veure”.

En la proposta presentada al govern municipal, Ciutadans ha exposat la possibilitat de crear tres fronts d’actuació per a renovar la situació del sector Puigmal, que abordi la qüestió socioeconòmica, l’aspecte urbanístic i la seguretat. “L’objectiu és recopilar informació a través d’entitats socials, veïns i el propi ajuntament per a dissenyar un pla específic que freni el deteriorament del barri fent actuacions de millora, plans d’ajudes directes per a famílies en risc d’exclusió i incentius per a la creació de negocis”, ha indicat Menacho.

 

 

Cs Castelló d’Empúries pide la creación de un plan de barrio específico para la reactivación y remodelación del sector Puigmal

  • El concejal liberal Samuel Menacho recuerda que se trata de una “zona olvidada por los distintos gobiernos, con un gran deterioro y donde más crece el paro”

Castelló d’Empúries, viernes 16 de abril de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló d’Empúries ha presentado una propuesta para la reactivación y la remodelación del sector Puigmal. “Se trata de una zona olvidada por los distintos gobiernos, que acusa un deterioro material que cada vez se hace más evidente, también es el lugar donde más crece el número de vecinos que han sufrido un ERTE o están en el paro, con varias empresas a punto de echar el cierre, familias en peligro de exclusión social y hay que revertir esta tendencia”, de ese modo se ha expresado el concejal de Cs en el municipio Samuel Menacho para justificar la petición formulada por el partido liberal.

Ciudadanos considera que el abordaje del deterioro material de la zona debería ser una prioridad en la actuación municipal. “Tenemos aceras que permanecen inacabadas desde hace 20 años, calles que requieren un reasfalto, mala iluminación de puntos principales, un deterioro en muchas parcelas y falta de vigilancia policial”, ha añadido Menacho, que también ha querido hacer hincapié en como el principal temor de los vecinos es la deterioración del barrio “porqué esa es una peligrosa pendiente hacia el vandalismo, el menudeo de droga y otros delitos anejos como ya hemos empezado a ver”.

En la propuesta presentada al gobierno municipal, Ciudadanos ha expuesto la posibilidad de crear tres frentes de actuación para renovar la situación del sector Puigmal, que aborde la cuestión socioeconómica, el aspecto urbanístico y la seguridad. “El objetivo es recabar información a través de entidades sociales, vecinos y el propio ayuntamiento para diseñar un plan específico que frene la deterioración del barrio haciendo actuaciones de mejora, planes de ayudas directas para familias en riesgo de exclusión e incentivos para la creación de negocios”, ha indicado Menacho.