• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, considera incongruent que s’estiguin organitzant concerts segurs a la ciutat però els plens continuïn sent virtuals

Girona, dilluns 26 d’abril de 2021.- “Considerem que, amb la deguda valoració sanitària i els protocols de seguretat exigits, és moment per a recuperar la presencialitat en els plens municipals, encara que aquesta sigui només parcial a través dels portaveus de cada grup”. Així s’ha pronunciat el portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, per a proposar la recuperació de la normalitat coincidint amb la relaxació de les restriccions decretades a Catalunya a partir d’avui.

Des de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya els plens municipals de l’ajuntament de Girona s’han celebrat de manera telemàtica, a excepció d’una prova presencial que es va fer a l’estiu i va funcionar correctament, i “ara que hem passat el gruix de la pandèmia potser és el moment de tornar a la normalitat tal com estan fent la majoria de sectors”, ha defensat Pamplona. El portaveu liberal ha recordat que la virtualitat en el debat municipal “és una situació excepcional” i per això insisteix a recuperar la normalitat. “Els òrgans polítics no poden tancar les seves portes, hem de ser els primers a donar exemple i donar la cara davant dels ciutadans, no podem amagar-nos més darrere la virtualitat si no és estrictament necessari”, ha remarcat.

Com no pot ser d’una altra manera, el portaveu liberal ha manifestat que el procés de normalització de la vida política municipal ha de realitzar-se atenent a tots els criteris sanitaris i de seguretat que exigeixi la situació actual. “Sembla incongruent que s’estiguin organitzant concerts a la nostra ciutat amb centenars de persones i completament segurs però no siguem capaços de tornar al ple presencial, sembla que a l’Alcaldessa, Marta Madrenas, ja li va bé amagar-se darrera de la pantalla”, ha finalitzat.

 

 

Cs Girona propone recuperar la presencialidad en los plenos municipales aunque sea parcialmente solo con los portavoces

  • El portavoz liberal Daniel Pamplona considera incongruente que se estén organizando conciertos seguros en la ciudad pero los plenos sigan siendo virtuales

Girona, lunes 26 de abril de 2021.- “Consideramos que, con la debida valoración sanitaria y los protocolos de seguridad exigidos, es momento para recuperar la presencialidad en los plenos municipales, aunque ésta sea solo parcial a través de los portavoces de cada grupo”. Así se ha pronunciado el portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona Daniel Pamplona para proponer la recuperación de la normalidad coincidiendo con la relajación de las restricciones decretadas en Cataluña a partir de hoy.

Desde la declaración del estado de alarma en España los plenos municipales del ayuntamiento de Girona se han celebrado de forma telemática, a excepción de una prueba presencial que se hizo en verano y funcionó correctamente, y “ahora que hemos pasado el grueso de la pandemia quizás es el momento de volver a la normalidad tal y como están haciendo la mayoría de sectores”, ha defendido Pamplona. El portavoz liberal ha recordado que la virtualidad en el debate municipal “es una situación excepcional” y por ello insiste en recuperar la normalidad. “Los órganos políticos no pueden cerrar sus puertas, debemos ser los primeros en dar ejemplo y dar la cara frente a los ciudadanos, no podemos escondernos más tras la virtualidad si no es estrictamente necesario”, ha remarcado.

Como no puede ser de otra manera, el portavoz liberal ha manifestado que el proceso de normalización de la vida política municipal debe realizarse atendiendo a todos los criterios sanitarios y de seguridad que exija la situación actual. “Parece incongruente que se estén organizando conciertos en nuestra ciudad con cientos de personas y completamente seguros pero no seamos capaces de volver al pleno presencial, parece que a la Alcaldesa Marta Madrenas ya le va bien esconderse tras la pantalla”, ha finalizado.