Un dels compromisos que Ciutadans va adquirir les passades eleccions municipals és impulsar el creixement sostenible, intel·ligent i integrador, i això tant sols és possible si discorre paral·lel a la priorització d’unes polítiques socials que lluitin eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social.

Si alguna cosa ens demostra la crisi per la qual travessem, els efectes de la qual encara avui són especialment visibles, és que la protecció social és més necessària que mai i resulta imprescindible per pal·liar les necessitats d’aquelles persones més vulnerables o els col·lectius i grups socials en risc d’exclusió i discriminació social. L’objectiu de les polítiques socials, entre d’altres, és afavorir la integració social, l’autonomia i l’obtenció d’un major benestar, així com prevenir i  eliminar les causes que condueixen a l’exclusió social.

Per això, des del Grup Municipal de Ciutadans, hem instat al Govern de Figueres a incloure una partida al pressupost per realitzar una “Radiografia de la Pobresa i Exclusió Social”, així com l’elaboració d’un Pla d’Acció i Inclusió per a la seva eradicació. Aquesta mesura va ser aprovada pel Ple i haurà d’engegar-se en un termini el més breu possible.

La “Radiografia” ha d’incloure les necessitats presents i futures oferint-nos el rostre actual de la pobresa i evidenciar els col·lectius més vulnerables: persones grans, amb dependència, amb discapacitat, famílies en situació de pobresa energètica, llars amb baixos o nuls ingressos, dones i infants que sofreixen violència, etc.

Així mateix, el Pla d’Acció i Inclusió, de caràcter urgent, ha d’incloure la perspectiva de gènere, d’acord amb els objectius estratègics del Pla d’Igualtat Municipal (en l’elaboració del qual Ciutadans Figueres col·labora activament). D’altra banda, ha d’impulsar la imprescindible col·laboració entre administracions amb l’objectiu de desenvolupar un servei públic i unes polítiques socials per a tota la ciutadania, assegurant el bon ús dels recursos públics.

Entre els objectius concrets que ha de promoure s’inclouran mesures per a la inclusió social i la reducció d’aspectes del risc social, mesures per al foment de l’autonomia individual, solucions adequades que permetin el rescat de les famílies necessitades, mesures per actuar en els desnonaments, en l’assetjament immobiliari o la infravivenda, així com mesurades per fomentar la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats, entre unes altres.

En definitiva, el Pla d’Acció i Inclusió ha de ser una eina per a la cohesió social i un mecanisme assistencial que permeti superar les desigualtats, que possibiliti una integració positiva en la vida ciutadana, promocionant la diversitat i la defensa de la legalitat, i que faciliti la coordinació de les polítiques socials. Així, és necessari modernitzar les polítiques socials alineant-nos amb l’Estratègia Europa 2020 a través del seu Paquet d’Inversió Social, i així, optimitzar la seva eficàcia, la seva eficiència i el seu finançament amb l’objectiu d’una inversió social al llarg de la vida

I és que sempre hem de recordar que el centre d’acció de les polítiques de Ciutadans són les persones.

 

Artículo publicado en el Setmanari de l’Alt Empordà el 22 de febrero de 2016

Héctor Amelló Montiu  és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, llicenciat en Belles Arts i Màster Universitari en Comunicació, Cultura, Societat i Política. Actualment es Portaveu del Grup Municipal Ciutadans Figueres i Conseller Comarcal de l’Alt Empordà. Ha treballat com a freelance de Marketing, Comunicació i Noves Tecnologies.

f_hector_2