héctor amelló

 

Un dels eixos estratègics de Ciutadans a Figueres per a aquesta legislatura és el compromís ferm amb la reactivació econòmica del municipi a través de l´impuls de noves activitats empresarials generadores d’ocupació i de l´innovació tecnològica amb un alt valor afegit que potenciï el desenvolupament de l’economia alhora que s’incentiva el I+D+i en les PIMES locals i la seva adaptació a la tecnologies de la informació i comunicació.

Per encarar el repte de la reactivació econòmica i creació d’ocupació des de Ciutadans hem exigit que el pressupost compti amb una partida econòmica destinada a realitzar un estudi sobre la viabilitat i disseny d’un parc tecnològic. Aquest és un primer pas imprescindible en l’elaboració d’una estratègia de desenvolupament econòmic sostenible per a què Figueres i l’Alt Empordà es dotin d’un entorn d’alta qualitat adequat per a PIMES i grans empreses.

El futur Parc Tecnològic actuarà com un element dinamitzador de l’economia empordanesa generant ocupació qualificada i talent, integrant a la comarca en la societat del coneixement. Hem de dissenyar un àrea que sigui un node d’atracció i creació d’empreses, una eina per al foment de la innovació, la competitivitat i la transferència de tecnologia entre empreses, on les entitats en concurrència es beneficiïn, gràcies a una societat gestora, de serveis compartits, instal·lacions comunes i accés a telecomunicacions, reduint d’aquesta forma considerablement el seu cost. Aquestes empreses han de treballar sota la premissa de coordinar esforços, d´obertura a la transferència i intercanvi de coneixement, d´aprofitament de sinergies i d´establiment de relacions comercials mútues.

Els sectors preferents destinats a ser allotjats al parc serien els de Serveis Avançats, Tecnologies de la Informació, Enginyeria, Consultoria, Assessoria, la Medicina i la Salut, l’Energia i el Medi ambient, Formació i Recursos Humans, Agroalimentari i Biotecnologia. Tots ells, sectors densos en coneixement, respectuosos amb el medi ambient, i d’alt valor afegit.

És ben coneguda la privilegiada situació estratègica de Figueres, l’alta qualitat de vida, la nostra atractiva topografia, l’excel·lent clima mediterrani del que gaudim, el node de comunicacions en el qual ens trobem com a porta d’entrada, sortida i connexió amb Europa i la nostra proximitat a grans capitals i centres de negocis com Barcelona o Montpelier; no menys important és la gran quantitat d’hores de sol i la varietat d’oferta d’oci i infraestructura turística amb la qual comptem. Tot això, ens converteix en un lloc rellevant per a la implantació de Centres de Recerca i Desenvolupament i Indústries d’Alta Tecnologia que ens permetin liderar el desenvolupament de l’Alt Empordà i ser l’autèntica capital que hem de ser. En definitiva, tot indica que som el lloc adequat per disposar d’un Parc Tecnològic.