• La regidora de Ciutadans (Cs), Míriam Pujola, manté oberta la negociació amb el govern de la ciutat per intentar arribar a un acord que permeti licitar el nou servei

Girona, dimecres 12 de gener de 2021.- “A l’Ajuntament de Girona no tenim 200 milions d’euros per a municipalitzar el servei de neteja i recollida d’escombraries i, per tant, entenem que cal un exercici de responsabilitat de tots els partits per solucionar aquest problema”. D’aquesta manera ha resumit la regidora de Ciutadans (Cs), Míriam Pujola, les negociacions que està mantenint amb l’equip de govern de la ciutat per resoldre la qüestió del nou contracte del servei de neteja i escombraries. “A hores d’ara, el govern no té assegurat el nostre vot favorable però sí és veritat que ens ha permès presentar 80 millores al contracte, que estudiaran, i esperem que les acceptin”, ha advertit Pujola.

La regidora liberal ha indicat que l’opció de municipalitzar el servei resulta “perillosa perquè abocaria l’Ajuntament a la fallida econòmica” pel volum de milions que costaria l’operació perquè implicaria l’adquisició de tota la maquinària necessària per prestar el servei i el pagament dels operaris i evitar aquesta situació concreta “hauria de ser suficient com per implicar tots els partits en la solució d’aquest problema”. A més, Pujola ha recordat també que els informes dels serveis tècnics municipals, inclosos els de secretaria i intervenció, indiquen que una gestió indirecta del servei a través d’una licitació pública és l’opció més beneficiosa per a l’Ajuntament.

“Nosaltres no serem qui avali al govern amb els ulls tancats i per això vam votar en contra de la seva proposta quan ens la van presentar fa dos mesos, però ara s’han obert a negociar i esperem que atenguin a les gairebé 80 demandes que els hi hem posat sobre la taula”, remarca Pujola. Bona part de les millores proposades per Ciutadans en el que hauria de ser el futur contracte exigeixen disminuir la desigualtat en el servei de neteja que hi ha actualment entre barris de la ciutat, la contractació de col·lectius vulnerables i el control a l’empresa per evitar els problemes amb la plantilla que s’han viscut els darrers anys.

 

 

Pujola (Cs): “No tenemos 200 millones para municipalizar el servicio de basura y hace falta un ejercicio de responsabilidad de todos los partidos”

  • La concejal de Ciudadanos (Cs), Míriam Pujola, mantiene abierta la negociación con el gobierno de la ciudad para intentar llegar a un acuerdo que permita licitar el nuevo servicio

Girona, miércoles 12 de enero de 2022.- “En el Ayuntamiento de Girona no tenemos 200 millones de euros para municipalizar el servicio de limpieza y recogida de basura y, por lo tanto, entendemos que hace falta un ejercicio de responsabilidad de todos los partidos para solucionar este problema”. De este modo ha resumido la concejal de Ciudadanos (Cs), Míriam Pujola, las negociaciones que está manteniendo con el equipo de gobierno de la ciudad para resolver la cuestión del nuevo contrato del servicio de limpieza y basura. “A estas alturas, el gobierno no tiene asegurado nuestro voto favorable pero sí es verdad que nos ha permitido presentar 80 mejoras en el contrato, que estudiarán, y esperamos que las acepten”, ha advertido Pujola.

La concejal liberal ha indicado que la opción de municipalizar el servicio resulta “peligrosa porque abocaría el Ayuntamiento a la quiebra económica” por el volumen de millones que costaría la operación porque implicaría la adquisición de toda la maquinaria necesaria para prestar el servicio y el pago de nóminas y evitar esta situación concreta “tendría que ser suficiente como para implicar a todos los partidos en la solución de este problema”. Además, Pujola ha recordado también que los informes de los servicios técnicos municipales, incluidos los de secretaría e intervención, indican que una gestión indirecta del servicio a través de una licitación pública es la opción más beneficiosa para el Ayuntamiento.

“Nosotros no seremos quienes avalemos al gobierno con los ojos cerrados y por eso votamos en contra de su propuesta cuando nos la presentaron hace dos meses pero ahora se han abierto a negociar y esperamos que atiendan a las casi 80 demandas que les hemos puesto encima de la mesa”, remarca Pujola. Buena parte de las mejoras propuestas por Ciudadanos en el que tendría que ser el futuro contrato exigen disminuir la desigualdad en el servicio de limpieza que hay actualmente entre barrios de la ciudad, la contratación de colectivos vulnerables y el control a la empresa para evitar los problemas con la plantilla que se han vivido los últimos años.