• La formació liberal ha presentat una proposta perquè tota la documentació i comunicacions de l’Ajuntament es facin per defectes en ambdues llengües cooficials

Figueres, dimarts 11 de gener de 2022.- “El PSC ha decidit recolzar ERC, la CUP i els trànsfugues independentistes per mantenir l’exclusió del castellà en l’Administració i evitar un Ajuntament bilingüe a Figueres, això és un menyspreu i un insult a gran part de la ciutadania”. D’aquesta manera ha valorat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, la negativa dels partits separatistes “i la marca blanca dels independentistes, que és el PSC” de votar en contra de la moció proposada per la formació liberal que pretenia aconseguir que totes les comunicacions de l’Ajuntament fossin, per defecte, en català i castellà “per garantir el dret d’opció lingüística dels veïns a disposar de tota la informació i documentació en el seu idioma de preferència”.

El portaveu liberal ha lamentat la decisió del plenari perquè “resulta que és contrària” a la Constitució i l’Estatut d’Autonomia que reconeixen el castellà com a llengua cooficial a Catalunya i això suposa que “l’administració no pot prioritzar una llengua per damunt de l’altra”. “A l’hora de la veritat, el PSC es comporta com un partit independentista més i per això se sent còmode votant l’exclusió de l’espanyol de l’Ajuntament de Figueres”, ha assegurat Amelló.

La proposta de Ciutadans reclamava que les ordenances municipals, els formularis, impresos i tots els documents de caràcter administratiu estiguessin disponibles en ambdues llengües oficials per tal de garantir la lliure elecció o preferència d’ús lingüístic dels veïns sense que aquests haguessin de peticionar de forma expressa que volien rebre les comunicacions en espanyol. La moció també reclamava que les comunicacions oficials publicitàries i de qualsevol altra tipologia que realitzés l’Ajuntament o empreses municipals -inclosos programes de festes municipals o altres esdeveniments- es trobés també en ambdós idiomes, per defecte.

 

 

Amelló (Cs): “El PSC ha decidido apoyar a ERC, la CUP y los tránsfugas independentistas para excluir el castellano y evitar un Ayuntamiento bilingüe en Figueres”

  • La formación liberal ha presentado una propuesta para que toda la documentación y comunicaciones del Ayuntamiento se hagan por defecto en ambas lenguas cooficiales

Figueres, martes 11 de enero de 2022.- “El PSC ha decidido apoyar a ERC, la CUP y los tránsfugas independentistas para mantener la exclusión del castellano en la Administración y evitar un Ayuntamiento bilingüe en Figueres, esto es un desprecio y un insulto a gran parte de la ciudadanía”. De este modo ha valorado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, la negativa de los partidos separatistas “y la marca blanca de los independentistas, que es el PSC” de votar en contra de la moción propuesta por la formación liberal que pretendía conseguir que todas las comunicaciones del Ayuntamiento fueran, por defecto, en catalán y castellano “para garantizar el derecho de opción lingüística de los vecinos a disponer de toda la información y documentación en su idioma de preferencia”.

El portavoz liberal ha lamentado la decisión del plenario porque “resulta que es contraria” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que reconocen el castellano como lengua cooficial en Cataluña y esto supone que “la administración no puede priorizar una lengua por encima de la otra”. “En la hora de la verdad, el PSC se comporta como un partido independentista más y por eso se siente cómodo votando la exclusión del español del Ayuntamiento de Figueres”, ha asegurado Amelló.

La propuesta de Ciudadanos reclamaba que las ordenanzas municipales, los formularios, impresos y todos los documentos de carácter administrativo estuvieran disponibles en ambas lenguas oficiales para garantizar la libre elección o preferencia de uso lingüístico de los vecinos sin que estos tuvieran que peticionar de forma expresa que querían recibir las comunicaciones en español. La moción también reclamaba que las comunicaciones oficiales publicitarias y de cualquier otra índole que realizara el Ayuntamiento o empresas municipales -incluidos programas de fiestas municipales u otros acontecimientos- se encontrara también en ambos idiomas, por defecto.