• La regidora de Ciutadans (Cs), Míriam Pujola, indica que les propostes pretenen millorar el servei en els barris, la contractació de col·lectius vulnerables i la creació d’una comissió de seguiment

Girona, diumenge 9 de gener de 2021.- La regidora de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha assegurat que està oberta a negociar el nou contracte d’escombraries i neteja de la ciutat, sempre que el govern municipal accepti una bateria de propostes de millora del servei. “Davant del bloqueig i la falta d’acord que pot suposar el no arribar a un enteniment en un tema tan sensible i important, hem decidit presentar una bateria de propostes al govern municipal per a la millora del nou contracte i evitar que els ciutadans es vegin perjudicats”, ha expressat la regidor.

La major part de les iniciatives de la regidora liberal passen per la millora del servei de neteja en els diferents barris de la ciutat, la contractació de col·lectius vulnerables per a la prestació del servei, neteja i manteniment de parcs i jardins, el control de l’empresa i la constitució d’una comissió de seguiment a la qual han d’arribar les queixes de la ciutadania així com qualsevol modificació i incidència del mateix contracte.

“L’objectiu de totes les nostres propostes va dirigit a solucionar aquelles problemàtiques que avui dia ens generen una sensació de brutícia generalitzada en diferents zones de la ciutat així com el malestar continuat de molts dels treballadors amb la situació actual i el tracte que reben”, ha explicat Pujola.

 

 

Pujola se abre a negociar el contrato de basuras y limpieza de Girona si el gobierno acepta una batería de propuestas de mejora del servicio

  • La concejal de Ciudadanos (Cs), Míriam Pujola, indica que las propuestas pretenden mejorar el servicio en los barrios, la contratación de colectivos vulnerables y la creación de una comisión de seguimiento

Girona, domingo 9 de enero de 2021.- La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha asegurado que está abierta a negociar el nuevo contrato de basuras y limpieza de la ciudad, siempre y cuando el gobierno municipal acepte una batería de propuestas de mejora del servicio. “Ante el bloqueo y la falta de acuerdo que puede suponer el no llegar a un entendimiento en un tema tan sensible e importante, hemos decidido presentar una batería de propuestas al gobierno municipal para la mejora del nuevo contrato y evitar que los ciudadanos se vean perjudicados”, ha expresado la concejal.

La mayor parte de las iniciativas de la concejal liberal pasan por la mejora del servicio de limpieza en los distintos barrios de la ciudad, la contratación de colectivos vulnerables para la prestación del servicio, limpieza y mantenimiento de parques y jardines, el control de la empresa y la constitución de una comisión de seguimiento a la que deben llegar las quejas de la ciudadanía así como  cualquier modificación e incidencia del mismo contrato.

“El objetivo de todas nuestras propuestas va dirigido a solventar aquellas problemáticas que a día de hoy nos generan una sensación de suciedad generalizada en distintas zonas de la ciudad así como el malestar continuado de muchos de los trabajadores con la situación actual y el trato que reciben”, ha explicado Pujola.