• El portaveu liberal, Héctor Amelló, vol fer 100% bilingüe el consistori perquè operi i emeti comunicacions en català i castellà per defecte, cosa que actualment no es produeix

Figueres, dissabte 8 de gener de 2021.- “Davant la política de desemparament i desnonament de la llengua castellana que es va practicant a Catalunya, i molt especialment a l’Ajuntament de Figueres, exigim que tota la documentació oficial de l’Ajuntament, les empreses municipals i les plataformes electròniques municipals estigui, com a mínim, en les dues llengües cooficials”. D’aquesta forma ha resumit el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, la moció que la formació taronja ha presentat per a ser debatuda en el següent ple i que pretén “esmenar la deliberada omissió del castellà que realitza l’administració municipal”.

“La Constitució i l’Estatut d’Autonomia reconeixen que el castellà és llengua cooficial a Catalunya i com el dret d’opció lingüística és del propi ciutadà, l’Ajuntament ha de disposar de tota la documentació oficial en totes dues llengües i no prioritzar per defecte només una d’elles, com està fent actualment”, ha explicat Amelló. La proposta dels liberals reclama que les ordenances municipals, els formularis, impresos i tots els documents de caràcter administratiu estiguin en totes dues llengües oficials “per a preservar la lliure elecció o preferència d’ús lingüístic dels veïns”; exigeix el mateix per a les comunicacions oficials, publicitàries i de qualsevol altra índole que facin tant l’Ajuntament com les empreses municipals, inclosos els programes de festes municipals o altres esdeveniments així com els canals de comunicació de les plataformes digitals o la pàgina web.

“El dret a rebre les comunicacions també en castellà ha de fer-se efectiu sense formalitats ni condicions com les que ara exigeix l’Ajuntament de Figueres en obligar el ciutadà a peticionar de manera expressa que vol rebre la documentació en castellà, tot hauria d’estar en ambdues llengües per defecte”, ha remarcat el regidor.

 

 

Cs Figueres exige que el Ayuntamiento de Figueres sea bilingüe y deje de omitir el español

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, quiere hacer 100% bilingüe el consistorio para que opere y emita comunicaciones en catalán y castellano por defecto, algo que actualmente no ocurre

Figueres, sábado 8 de enero de 2021.- “Ante la política de desamparo y desahucio de la lengua castellana que se viene practicando en Cataluña, y muy especialmente en el Ayuntamiento de Figueres, exigimos que toda la documentación oficial del Ayuntamiento, las empresas municipales y las plataformas electrónicas municipales esté, como mínimo, en las dos lenguas cooficiales”. De esa forma ha resumido el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, la moción que la formación naranja ha presentado para ser debatida en el siguiente pleno y que pretende “subsanar la deliberada omisión del castellano que realiza la administración municipal”.

“La Constitución y el Estatuto de Autonomía reconocen que el castellano es lengua cooficial en Cataluña y como el derecho de opción lingüística es del propio ciudadano, el Ayuntamiento debe disponer de toda la documentación oficial en ambas lenguas y no priorizar por defecto solo una de ellas, como está haciendo actualmente”, ha explicado Amelló. La propuesta de los liberales reclama que las ordenanzas municipales, los formularios, impresos y todos los documentos de carácter administrativo estén en ambas lenguas oficiales “para preservar la libre elección o preferencia de uso lingüístico de los vecinos”; exige lo mismo para las comunicaciones oficiales, publicitarias y de cualquier otra índole que realice tanto el Ayuntamiento como las empresas municipales, incluyendo los programas de fiestas municipales u otros eventos así como los canales de comunicación de las plataformas digitales o la página web.

“El derecho a recibir las comunicaciones también en castellano tiene que hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones como las que ahora exige el Ayuntamiento de Figueres al obligar al ciudadano a peticionar de forma expresa que quiere recibir la documentación en castellano, todo tendría que estar en ambas lenguas por defecto”, ha remarcado el concejal.