• La regidora liberal, Elisabeth Guillén, apunta que això permetrà mantenir negocis familiars, comerços emblemàtics i models consolidats que ja compten amb quota de mercat

Figueres, dijous 6 de gener de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha presentat una moció per aconseguir la creació d’un Registre Públic Municipal en el qual es puguin inscriure tots els comerços i negocis sense successió empresarial que facilitarà el relleu generacional en permetre que els emprenedors puguin mantenir aquests negocis que, d’una altra manera, acabarien tancats en jubilar-se el propietari. “Quan es perden negocis per la impossibilitat de successió familiar, es perden empreses tradicionals, algunes emblemàtiques, i un model consolidat que compta amb quota de mercat”, ha explicat la regidora liberal Elisabeth Guillén.

La mesura proposada pels taronges també contempla la creació d’un pla de relleu generacional i successió de treballadors autònoms de la ciutat i un pla d’assessorament en el procés de transmissió de negocis, “així com una línia d’ajudes, que s’haurà de definir, per donar cobertura a les despeses per a la modernització i condicionament del local, adquisició d’actius o despeses de tramitació”, ha afegit Guillén.

La regidora taronja, ha considerat necessari “detectar els negocis de Figueres que per raons de malaltia, jubilació o una altra causa van donar de baixa la seva activitat i facilitar-ne el seu traspàs per donar-los una segona oportunitat i evitar la desertització comercial que està patint la ciutat”. Guillén ha afegit que aquesta iniciativa permetrà “atraure talent, emprenedoria, fomentar la creativitat, generar ocupació i noves idees de negoci que dinamitzaran l’activitat de Figueres”.

Finalment, la regidora liberal ha recordat que el canvi d’hàbits de consum i la transformació digital està “afectant negativament molts negocis familiars” i és per aquesta raó que també ha insistit en dur a terme mesures com la proposada per Ciutadans “perquè es necessiten intervencions estructurals per ajudar a la transformació social i econòmica d’aquests darrers anys i seguir impulsant l’economia i la generació de llocs de treball”.

 

 

Cs Figueres propone la creación de un registro público de comercios y negocios sin sucesión para facilitar el relevo generacional

  • La concejal liberal, Elisabeth Guillén, apunta que esto permitirá mantener negocios familiares, comercios emblemáticos y modelos consolidados que ya cuenten con cuota de mercado

Figueres, jueves 6 de enero de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres ha presentado una moción para conseguir la creación de un Registro Público Municipal en el cual se puedan inscribir todos los comercios y negocios sin sucesión empresarial que facilitará el relevo generacional al permitir que los emprendedores puedan mantener estos negocios que, de otro modo, acabarían cerrados al jubilarse el propietario. “Cuando se pierden negocios por la imposibilidad de sucesión familiar, se pierden empresas tradicionales, algunas emblemáticas, y un modelo consolidado que cuenta con cuota de mercado”, ha explicado la concejal liberal Elisabeth Guillén.

La medida propuesta por los naranjas también contempla la creación de un plan de relevo generacional y sucesión de trabajadores autónomos de la ciudad y un plan de asesoramiento en el proceso de transmisión de negocios, “así como una línea de ayudas, que se tendrá que definir, para dar cobertura a los gastos para la modernización y acondicionamiento del local, adquisición de activos o gastos de tramitación”, ha añadido Guillén.

La concejal naranja, ha considerado necesario “detectar los negocios de Figueres que por razones de enfermedad, jubilación u otra causa dieron de baja su actividad y facilitar su traspaso para darles una segunda oportunidad y evitar la desertización comercial que está sufriendo la ciudad”. Guillén ha añadido que esta iniciativa permitirá “atraer talento, emprendimiento, fomentar la creatividad, generar empleo y nuevas ideas de negocio que dinamizarán la actividad de Figueres”.

Finalmente, la concejal liberal ha recordado que el cambio de hábitos de consumo y la transformación digital está “afectando negativamente a muchos negocios familiares” y es por esta razón que también ha insistido en llevar a cabo medidas como la propuesta por Ciudadanos “porque se necesitan intervenciones estructurales para ayudar a la transformación social y económica de estos últimos años y seguir impulsando la economía y la generación de puestos de trabajo”.