• La formació liberal també reclamarà sortir de l’AMI, garantir la neutralitat de l’espai públic i garantir que l’Ajuntament sigui bilingüe i es puguin realitzar tots els tràmits en català i castellà

Figueres, dijous 18 de novembre de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha registrat un paquet amb 21 mesures en matèria d’emprenedoria, seguretat, ajuda a les famílies i bones pràctiques polítiques per incorporar als pressupostos. “No acceptarem cap proposta que no impliqui incorporar aquestes millores essencials per al benestar, la seguretat del veïns i la reactivació econòmica de la ciutat, Figueres necessita un canvi immediat per ser més segura, més lliure i el millor lloc per formar una família, amb oportunitats per crear riquesa i llocs de treball i tenir un bon govern per tots” ha indicat Amelló. “Òbviament, seguim demanant la sortida de l’AMI, garantir la neutralitat de l’espai públic i garantir un Ajuntament bilingüe on es puguin fer tots els tràmits en català i castellà”, ha especificat.

En matèria empresarial, Ciutadans ha demanat la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic d’Empresa, Comerç i Turisme per aprofundir la col·laboració pública-privada per captar inversions i fons europeus i apostar per la innovació i la internacionalització; impulsar un registre públic municipal de comerços i negocis sense successió empresarial que facilitin el traspàs de negocis en funcionament però sense relleu; o l’elaboració d’un pla estratègic comercial de proximitat a Figueres que inclogui la creació d’un BID District.

Pel que fa a seguretat, Amelló ha indicat la necessitat d’elaborar un pla de reestructuració de la Guàrdia Urbana i la policia de barri “per garantir la presència policial i intensificar-la en aquelles zones on la vigilància ha de ser permanent”; equipar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques i càmeres personals; la col·locació de càmeres lectores de matrícules als accessos de la ciutat; la creació de l’Oficina de Defensa dels Veïns davant les okupacions il·legals; i la creació d’un sistema d’alerta d’emergència per a comerços, empreses i negocis.

“Volem que Figueres sigui una ciutat atractiva per formar una família”, ha indicat Amelló. Per aquest motiu, entre les propostes destinades a les famílies s’inclouen bonificacions fiscals i ajudes a la maternitat, ajudes per a famílies amb persones dependents a càrrec seu; l’extensió de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació per a persones amb discapacitats i dificultat de comunicació; un pla de detecció precoç de violència masclista; i millores a les instal·lacions de l’estadi Albert Gurt.

 

 

Cs Figueres propone incorporar en los presupuestos de la ciudad un paquete de 20 medidas de emprendimiento, seguridad, ayuda a las familias y buenas prácticas políticas

  • La formación liberal también reclamará salir de la AMI, garantizar la neutralidad del espacio público y garantizar que el Ayuntamiento sea bilingüe y se puedan realizar todos los trámites en catalán y castellano

Figueres, jueves 18 de noviembre de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres ha registrado un paquete con 21 medidas en materia de emprendimiento, seguridad, ayuda a las familias y buenas prácticas políticas para incorporar en los presupuestos. “No aceptaremos ninguna propuesta que no pase para incorporar estas mejoras esenciales para el bienestar, la seguridad de los vecinos y la reactivación económica de la ciudad, Figueres necesita un cambio inmediato para ser más segura, más libre y el mejor lugar para formar una familia, con oportunidades para crear riqueza y puestos de trabajo y tener un buen gobierno por todos” ha indicado Amelló. “Obviamente, seguimos pidiendo la salida de la AMI, garantizar la neutralidad del espacio público y garantizar un Ayuntamiento bilingüe donde se puedan hacer todos los trámites en catalán y castellano”, ha especificado.

En materia empresarial, Ciudadanos ha pedido la creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Empresa, Comercio y Turismo para profundizar la colaboración pública-privada para captar inversiones y fondos europeos y apostar por la innovación y la internacionalización; impulsar un registro público municipal de comercios y negocios sin sucesión empresarial que faciliten el traspaso de negocios en funcionamiento pero sin relevo; o la elaboración de un plan estratégico comercial de proximidad a Figueres que incluya la creación de un BID District.

En cuanto a seguridad, Amelló ha indicado la necesidad de elaborar un plan de reestructuración de la Guardia Urbana y la policía de barrio “para garantizar la presencia policial e intensificarla en aquellas zonas donde la vigilancia tiene que ser permanente”; equipar la Guardia Urbana con pistolas eléctricas y cámaras personales; la colocación de cámaras lectoras de matrículas a los accesos de la ciudad; la creación de la Oficina de Defensa de los Vecinos ante las okupaciones ilegales; y la creación de un sistema de alerta de emergencia para comercios, empresas y negocios.

“Queremos que Figueres sea una ciudad atractiva para formar una familia”, ha indicado Amelló. Por este motivo, entre las propuestas destinadas a las familias se incluyen bonificaciones fiscales y ayudas en la maternidad, ayudas para familias con personas dependientes a su cargo; la extensión de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para personas con discapacidades y dificultad de comunicación; un plan de detección temprana de violencia machista; y mejoras a las instalaciones del estadio Albert Gurt.