• Daniel Pamplona (portaveu municipal de Cs): “Es tracta d’unes reivindicacions de la pròpia policia i la brigada amb les quals hi estem d’acord”

Girona, dimarts 2 de març de 2021.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat que la seva formació facilitarà l’aprovació d’una modificació de crèdit extraordinari de 680.000 euros per a l’adquisició de vehicles policials i de la brigada municipal. “Es tracta d’unes reivindicacions de la mateixa policia i la brigada que fa anys que demanen nous vehicles per a assegurar la seva eficàcia i operativitat i considerem just renovar-los, tant per un compromís amb la seguretat ciutadana com per garantir el correcte manteniment de les infraestructures de la ciutat”, ha justificat Pamplona.

El portaveu liberal ha considerat pertinent desencallar aquests més de 600.000 euros per a la renovació de la flota mòbil de la policia i l’adquisició de nous vehicles per a la brigada “perquè el treball que desenvolupen ambdós col·lectius és crucial per al benestar dels ciutadans”. Per aquesta raó, ha manifestat que li resultaria “sorprenent” que la resta de formacions del consistori evitessin votar a favor d’aquesta modificació de crèdit. “A pesar que altres partits no vulguin veure que la policia és necessària en qualsevol Estat del món i pretenguin eliminar-la, des de Ciutadans no deixarem de treballar perquè Girona gaudeixi de la seguretat que els ciutadans reclamen i s’evitin imatges com les de les últimes setmanes”, ha postil·lat.

Pel que fa a la tipologia de vehicles previstos, Pamplona ha anunciat que per a la policia es tracta de dos cotxes d’incògnit, dues furgonetes d’atestat, sis escúters i quatre motocicletes. Per a la brigada s’adquirirà maquinària específica i vehicles sostenibles.

 

 

Cs Girona facilitará una modificación de crédito para que el Ayuntamiento adquiera vehículos policiales y de la brigada municipal

  • Daniel Pamplona (portavoz municipal de Cs): “Se trata de unas reivindicaciones de la propia policía y la brigada con las que estamos de acuerdo”

Girona, martes 2 de marzo de 2021.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona Daniel Pamplona ha anunciado que su formación facilitará la aprobación de una modificación de crédito extraordinario de 680.000 euros para la adquisición de vehículos policiales y de la brigada municipal. “Se trata de unas reivindicaciones de la propia policía y la brigada que llevan años pidiendo nuevos vehículos para asegurar su eficacia y operatividad y consideramos justo renovarlos, tanto por un compromiso con la seguridad ciudadana como para garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad”, ha justificado Pamplona.

El portavoz liberal ha considerado pertinente desencallar estos más de 600.000 euros para la renovación de la flota móvil de la policía y la adquisición de nuevos vehículos para la brigada “porqué el trabajo que desarrollan ambos colectivos es crucial para el bienestar de los ciudadanos”. Por esta razón, ha manifestado que le resultaría “sorprendente” que el resto de formaciones del consistorio evitaran votar a favor de esta modificación de crédito. “A pesar de que otros partidos no quieran ver que la policía es necesaria en cualquier Estado del mundo y pretendan eliminarla, desde Ciudadanos no dejaremos de trabajar para que Girona goce de la seguridad que los ciudadanos reclaman y se eviten imágenes como las de las últimas semanas”, ha apostillado.

En lo que respecta a la tipología de vehículos previstos, Pamplona ha anunciado que para la policía se trata de dos coches de incógnito, dos furgonetas de atestado, seis scooters y cuatro motocicletas. Para la brigada se adquirirá maquinaria específica y vehículos sostenibles.