• El text que presenta la formació taronja reclama que “es garanteixi la neutralitat dels edificis públics, especialment en període electoral”

Blanes, dilluns 11 de gener del 2021. Ciutadans (Cs) portarà a la junta electoral els ajuntaments de Sarrià de Ter, Palamós, Blanes, Figueres i Castelló d’Empúries perquè els faci retirar les pancartes partidistes que hi ha a la façana del consistori . El text assenyala “l’incompliment de la resolució que obliga el Govern i els Ajuntaments a garantir la neutralitat de tots els espais públics, especialment en període electoral”. I recorda, a més, que “la igualtat de sufragi és essencial en la representació democràtica” per això requereix la retirada dels edificis públics  qualsevol simbologia partidista que contingui imatges o expressions vinculades o similars a les que utilitzi qualsevol dels partits que concorren a les eleccions.

Des de la formació taronja s’ha constatat que “tot i les diferents resolucions de la Junta electoral central i de les provincials, als balcons de diferents ajuntaments i també d’edificis municipals continuen penjades pancartes i simbologia amb un contingut clarament partidista, que s’associa amb algunes de les formacions que es presenten a les eleccions” ha explicat el cap de llista de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer, Jean Castel I per aquest motiu ha presentat un recull de proves que ho acrediten.

Per això, es demana a les juntes electorals de zona que “obliguin els ajuntaments a retirar la pancarta i qualsevol altre símbol partidista de les façanes d’edificis municipals” i que “tant els consistoris com la resta d’administracions garanteixin el compliment del principi de neutralitat”. Des de Ciutadans es reclamen “unes eleccions del 14-F lliures i uns edificis públics que representin a tots els catalans, no només a una part”.

Castel ha criticat que els partits separatistes utilitzin les institucions “com a tauló de propaganda política al servei de la seva causa”. “Volem unes eleccions lliures i no veure com els partits separatistes novament volen adulterar la democràcia utilitzant les institucions per enviar missatges partidistes”, ha conclòs la representant de la formació liberal.

 

 

Ciudadanos (Cs) reclama a la Junta Electoral que haga retirar la simbología partidista de la fachada de los ayuntamientos de Sarrià de Ter, Blanes, Palamós, Figueres y Castelló d’Empúries

  • El texto que presenta la formación naranja reclama que“se garantice la neutralidad de los edificios públicos, especialmente en período electoral”

Blanes, lunes 11 de enero de 2021. Ciudadanos (Cs) llevará ante la junta electoral a los ayuntamientos de Sarrià de Ter, Blanes, Palamós, Figueres y Castelló d’Empúries para que les obligue a retirar las pancartas partidistas de la fachada del consistorio. El texto señala “el incumplimiento de la resolución que obliga al Gobierno y los Ayuntamientos garantizar la neutralidad de todos los espacios públicos, especialmente en periodo electoral”. Y recuerda, además, que “la igualdad de sufragio es esencial en la representación democrática” para ello requiere la retirada de los edificios públicos cualquier simbología partidista que contenga imágenes o expresiones vinculadas o similares a las que utilice cualquiera de los partidos que concurren a las elecciones.

Desde la formación naranja se ha constatado que “a pesar de las diferentes resoluciones de la Junta electoral central y de las provinciales, en los balcones de diferentes ayuntamientos y también de edificios municipales continúan colgadas pancartas y simbología con un contenido claramente partidista, que se asocia con algunas de las formaciones que se presentan a las elecciones”, ha explicado el cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Girona a las elecciones autonómicas del 14 de febrero Jean Castel. Y por este motivo se ha presentado una recopilación de pruebas que lo acreditan.

Por ello, se pide a las juntas electorales de zona que “obliguen a los ayuntamientos a retirar la pancarta y cualquier otro símbolo partidista de las fachadas de edificios municipales” y que “tanto los consistorios como el resto de administraciones garanticen el cumplimiento del principio de neutralidad”. Desde Ciudadanos se reclaman “unas elecciones del 14-F libres y unos edificios públicos que representen a todos los catalanes, no sólo a una parte”.

Castel ha criticado que los partidos separatistas utilicen las instituciones “como tablón de propaganda política al servicio de su causa”. “Queremos unas elecciones libres y no ver cómo los partidos separatistas nuevamente quieren adulterar la democracia utilizando las instituciones para enviar mensajes partidistas”, ha concluido la representante de la formación liberal.