• El diputat autonòmic, Jean Castel, també s’ha mostrat preocupat pel nombre de persones a comarques gironines que pot quedar a l’atur el 2021

Girona, dimarts 15 de desembre de 2020.- “Son molt preocupants les previsions de tancaments de pimes a Girona i el Govern ha de reaccionar d’immediat”. Així de contundent s’ha mostrat el portaveu provincial de Ciutadans, Jean Castel, després de mantenir una reunió amb el president gironí de Pimec Comerç, Josep María Vergés, i la directora del consell de Girona, Marta Julià, i “constatar” que les dades que situaven en un 16,8% les empreses en risc de tancament definitiu en cas d’una tercera onada de Covid-19 poden acabar essent superior. “Aquest és un tema molt preocupant i des de Ciutadans estarem al costat de les pimes perquè la seva vida no acabi i tinguin el recolzament de la Generalitat que es mereixen”, ha manifestat Castel.

Durant la reunió, el diputat liberal s’ha mostrat preocupat per les previsions de l’any 2021 “no només pel que respecta a la caiguda econòmica i el tancament d’activitats sinó també pel nombre de persones a comarques gironines que quedarà a l’atur”. En aquest sentit, Castel ha reivindicat la necessitat que el Govern “proposi reaccions immediates” abans que s’acompleixin els pronòstics desfavorables. “És essencial que davant d’aquesta situació el Govern estigui centrat en polítiques de previsió”, ha apuntat el diputat.

Castel ha recordat també com des de la formació liberal han impulsat mocions parlamentàries per dissenyar plans específics d’ajuda als sectors afectats per la crisi sanitària, mesures de conciliació laboral per autònoms amb càrregues familiars, l’impuls de microcrèdits per part de l’Institut Català de Finances per autònoms que necessitaven liquiditat i l’elaboració de plans de recolzament als sectors més castigats per la pandèmia.

 

 

Castel (Cs): “Son muy preocupantes las previsiones de cierres de pymes en Girona y el Gobierno tiene que reaccionar de inmediato”

  • El diputado autonómico Jean Castel también se ha mostrado preocupado por el número de personas de las comarcas gerundenses que pueden quedar en el paro en 2021

Girona, martes 15 de diciembre de 2020.- “Son muy preocupantes las previsiones de cierres de pymes en Girona y el Gobierno tiene que reaccionar de inmediato”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz provincial de Ciudadanos Jean Castel después de mantener una reunión con el presidente gerundense de Pimec Comerç Josep María Vergés y la directora del consell de Girona Marta Julià y “constatar” que los datos que situaban en un 16,8% las empresas en riesgo de cierre definitivo en caso de una tercera ola de Covid-19 pueden acabar siendo superiores. “Este es un tema muy preocupante y desde Ciudadanos estaremos junto a las pymes para que su vida no acabe y tengan el espaldarazo de la Generalitat que se merecen”, ha manifestado Castel.

Durante la reunión, el diputado liberal se ha mostrado preocupado por las previsiones del año 2021 “no solo por lo que respecta a la caída económica y el cierre de actividades sino también por el número de personas a comarcas gerundenses que quedará al paro”. En este sentido, Castel ha reivindicado la necesidad que el Gobierno “proponga reacciones inmediatas” antes de que se cumplan los pronósticos desfavorables. “Es esencial que ante esta situación el Gobierno esté centrado en políticas de previsión”, ha apuntado el diputado.

Castel ha recordado también como desde la formación liberal han impulsado mociones parlamentarias para diseñar planes específicos de ayuda a los sectores afectados por la crisis sanitaria, medidas de conciliación laboral para autónomos con cargas familiares, el impulso de microcréditos por parte del Instituto Catalán de Finanzas para autónomos que necesitaban liquidez y la elaboración de planes de espaldarazo a los sectores más castigados por la pandemia.