• El diputat autonòmic, Jean Castel, sol·licita que se cessin els caps de la Regió Policial de Girona que han estat “incapaços d’impedir un fet tan greu en seu policial”

Parlament de Catalunya, divendres 9 d’octubre de 2020.- “Aquest atac a la Corona perpetrat en una comissaria de Mossos d’Esquadra de Girona no pot quedar impune”. Així de categòric s’ha mostrat el diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Catalunya, Jean Castel, després de fer-se públiques unes imatges de les dependències policials de la comissaria de la Regió Policial de Girona en les quals “apareixia una figura que imitava el Rei Felip VI, penjada, amb la soga tibada, volent donar la imatge de linxament”. Castel, ha anunciat que registrarà una proposta de resolució en la qual demanarà el cessament o la petició de renúncia per als caps policials que han estat “incapaços d’impedir un fet tan greu en seu policial”. 

El diputat liberal ha indicat que aquest atac a la màxima institució de l’Estat “és encara més greu pel fet d’haver-se perpetrat per part d’aquells que com a funció principal tenen garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic”. És precisament per això que ha exigit que es dirimeixin responsabilitats pel que suposa un clar afront al Cap de l’Estat. “Un atac a sa Majestat és un atac als drets i llibertats de tots els ciutadans perquè el Rei representa la vigència i permanència de l’Estat de Dret, garantia màxima de la nostra democràcia, que els nostres Mossos d’Esquadra tenen la responsabilitat de defensar”, ha explicat Castel.

Davant la investigació oberta pels Mossos d’Esquadra per a esclarir aquest succés, Castel ha volgut manifestar que les perquisicions “són molt fàcils perquè n’hi ha prou amb recórrer als enregistraments de les càmeres, que són de nova instal·lació, funcionen bé i han eliminat els angles morts”. A més, ha precisat que la relació de comissaris i comandaments de guàrdia o servei en la Comissaria de Trànsit durant els dies 8 i 9 d’octubre de 2020 “permetrà també depurar totes les responsabilitats”.

“Òbviament condemnem aquests fets i exigim que no es produeixin ingerències polítiques en la deguda incoació d’expedients disciplinaris o les denúncies penals que corresponguin”, ha remarcat Castel. El diputat ha volgut recordar com en els últims dies “s’han produït nombroses accions d’aquest tipus, encoratjades per entitats separatistes, que han marcat un preludi d’accions encaminades a soscavar la figura del monarca”.

 

 

Castel (Cs): “El ataque a la Corona perpetrado en una comisaría de Mossos de Girona no puede quedar impune”

  • El diputado autonómico Jean Castel solicita que se cese a los jefes de la Región Policial de Girona que han sido “incapaces de impedir un hecho tan grave en sede policial”

Parlament de Catalunya, viernes 9 de octubre de 2020.- “Este ataque a la Corona perpetrado en una comisaría de Mossos d’Esquadra de Girona no puede quedar impune”. Así de tajante se ha mostrado el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Catalunya Jean Castel tras hacerse públicas unas imágenes de las dependencias policiales de la Región Policial de Girona en las que “aparecía una figura que imitaba al Rey Felipe VI, ahorcada, con la soga tensada, queriendo dar la imagen de linchamiento”. Castel, ha anunciado que registrará una propuesta de resolución en la que pedirá el cese o la petición de renuncia para los jefes policiales que han sido “incapaces de impedir un hecho tan grave en sede policial”.

El diputado liberal ha indicado que este ataque a la máxima institución del Estado “es aún más grave por el hecho de haberse perpetrado por parte de aquellos entre cuyas funciones se encuentran las de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público”. Es precisamente por ello que ha exigido que se diriman responsabilidades por lo que supone una clara afrenta al Jefe del Estado. “Un ataque su Majestad es un ataque a los derechos y libertades de todos los ciudadanos porque el Rey representa la vigencia y permanencia del Estado de de Derecho, garantía máxima de nuestra democracia, que nuestros Mossos d’Esquadra tienen la responsabilidad de defender”, ha explicado Castel.

Ante la investigación abierta por los Mossos d’Esquadra para esclarecer este suceso, Castel ha querido manifestar que las pesquisas “son muy fáciles porqué basta con recurrir a las grabaciones de las cámaras, que son de nueva instalación, funcionan bien y han eliminado los ángulos muertos”. Además, ha precisado que la relación de comisarios y mandos de guardia o servicio en la Comisaría de Tráfico durante los días 8 y 9 de octubre de 2020 “permitirá también depurar todas las responsabilidades”.

“Obviamente condenamos estos hechos y exigimos que no se produzcan injerencias políticas en la debida incoación de expedientes disciplinarios o las denuncias penales que correspondan”, ha remarcado Castel. El diputado ha querido recordar como en los últimos días “se han producido numerosas acciones de este tipo, alentadas por entidades separatistas, que han marcado un preludio de acciones encaminadas a socavar la figura de su Majestad”.