• El portaveu liberal, Jordi Hernández, considera urgent les mesures per tal de resoldre els problemes de convivència derivats de l’ocupació il·legal

Lloret de Mar, 8 d’octubre de 2020.- “A Lloret, com a la resta de la comarca, els darrers mesos s’han incrementat notablement el nombre d’ocupacions il·legals d’habitatges, això és un fet i cal posar-hi remei”. Amb aquesta contundència s’ha expressat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, per defensar la presentació d’una moció per a ser debatuda en el proper ple en la qual ha proposat la redacció d’un pla local contra l’ocupació il·legal i la posada en marxa d’una oficina d’atenció i informació al ciutadà per atendre els problemes de convivència veïnal que està portant el fenomen de l’ocupació il·legal.

El regidor liberal ha remarcat que no totes les ocupacions d’immobles tenen a veure amb dificultats d’accés a l’habitatge perquè s’ha comprovat en alguns casos que darrere l’ocupació il·legal hi ha actuacions mafioses “que es dediquen sistemàticament a ocupar habitatges per llogar-los a tercers”.

Per al portaveu de Ciutadans a Lloret, resulta urgent la creació d’aquest pla i aquesta oficina perquè “s’està donant una sensació d’impunitat absoluta”, la qual cosa contribueix a incrementar “la sensació d’inseguretat i desprotecció dels veïns afectats”. En aquest sentit, Hernández ha contrastat “el ben assessorats que estan alguns ocupes amb l’absolut desemparament dels veïns afectats que no saben on acudir”.

L’objectiu de l’oficina proposada per Ciutadans passa per convertir-se en un servei d’atenció i informació ciutadana on els veïns perjudicats puguin rebre assessorament i es puguin trobar mesures oportunes per resoldre els problemes de convivència. “Hi ha una diferència abismal entre oferir una atenció personalitzada al ciutadà afectat, tal i com proposem, o en no fer res i esperar que cada veí se’n surti com pugui”, ha matisat Hernández.

 

 

Cs Lloret propone la creación de un plan local contra la ocupación ilegal de viviendas y la puesta en marcha de una oficina de ayuda

  • El portavoz liberal Jordi Hernández considera urgente las medidas para resolver los problemas de convivencia derivados de la ocupación ilegal

Lloret de Mar, 8 de octubre de 2020.- “En Lloret, como en el resto de la comarca, los últimos meses se han incrementado notablemente el número de ocupaciones ilegales de viviendas, esto es un hecho y hay que remediarlo”. Con esta contundencia se ha expresado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Lloret de Mar Jordi Hernández para defender la presentación de una moción para ser debatida en el próximo pleno en la cual ha propuesto la redacción de un plan local contra la ocupación ilegal y la puesta en marcha de una oficina de atención e información al ciudadano para atender los problemas de convivencia vecinal que está trayendo el fenómeno de la ocupación ilegal.

El concejal liberal ha remarcado que no todas las ocupaciones de inmuebles tienen que ver con dificultades de acceso a la vivienda porque se ha comprobado en algunos casos que detrás de la ocupación ilegal hay actuaciones mafiosas “que se dedican sistemáticamente a ocupar viviendas para alquilarlos a terceros”.

Para el portavoz de Ciudadanos en Lloret, resulta urgente la creación de este plan y esta oficina porque “se está dando una sensación de impunidad absoluta”, lo cual contribuye a incrementar “la sensación de inseguridad y desprotección de los vecinos afectados”. En este sentido, Hernández ha contrastado “lo muy asesorados que están algunos ocupas con el absoluto desamparo de los vecinos afectados que no saben dónde acudir”.

El objetivo de la oficina propuesta por Ciudadanos pasa por convertirse en un servicio de atención e información ciudadana donde los vecinos perjudicados puedan recibir asesoramiento y se puedan encontrar medidas oportunas para resolver los problemas de convivencia. “Hay una diferencia abismal entre ofrecer una atención personalizada al ciudadano afectado, tal y como proponemos, o en no hacer nada y esperar a que cada vecino lo resuelva cómo pueda”, ha matizado Hernández.