• El portaveu liberal, Cristhian Ortiz, recorda que l’any passat ERC i Comuns van pujar l’IBI un 4% “i ara, en plena crisi, haurien de rebaixar impostos”

Dijous, 1 d’octubre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, ha sol·licitat al govern municipal -ERC i Comuns- “que siguin justos i rebaixin les taxes municipals” en el pròxim projecte d’ordenances fiscals. “Creiem que la rebaixa fiscal és una petició justa que permetrà alleujar l’economia familiar dels qui ho estan passant malament en aquesta crisi i alhora facilitarà l’obertura de negocis per la menor càrrega impositiva”, ha indicat Ortiz.

El regidor liberal ha recordat com durant l’any passat l’equip de govern va incrementar l’IBI un 4% “convertint-lo en un dels més alts de la província” i per això proposa que “ara, en plena crisi, haurien de rebaixar impostos”. A més, Ortiz ha recordat com “ens van vendre l’increment de l’IBI al·legant que dissenyarien unes bonificacions per als ciutadans que més el necessitaven i aquestes bonificacions no existeixen i és clar que només va ser una aixecada de camisa al PSC per a aconseguir el seu vot favorable”.

Per al portaveu de Ciutadans, resulta més necessari eliminar la despesa supèrflua del pressupost municipal i destinar-lo a pal·liar els efectes que el Covid-19 està tenint sobre les famílies i les pimes que no “mantenir la pujada d’impostos del passat any que ofega aa classe mitjana i treballadora perquè al govern li quadrin els números i pugui continuar gastant diners com si no existís la pandèmia”. És per aquesta raó que ha anunciat que el seu partit només donarà suport a la proposta del govern sobre ordenances fiscals “si hi ha una rebaixa directa dels impostos i es mantenen les bonificacions que s’han aplicat pel Covid”.

Ortiz ha justificat la seva decisió per la “necessitat d’impedir que la classe mitjana i treballadora hagi de tornar a pagar una nova crisi” i aconseguir també la reversió “del tancament setmanal de pimes que estem sofrint”. A tenor d’això últim, ha proposat que l’IAE de 2021 sigui “a cost 0” a fi d’intentar posar fi a la sagnia de comerços que estan tirant el tancament.

 

 

Cs Blanes propone al gobierno que aplique una rebaja fiscal en las ordenanzas para no perjudicar a las familias y facilitar la apertura de negocios

  • El portavoz liberal Cristhian Ortiz recuerda que el año pasado ERC y Comunes subieron el IBI un 4% “y ahora, en plena crisis, deberían rebajar impuestos”

Blanes, jueves 1 de octubre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Blanes Cristhian Ortiz ha solicitado al gobierno municipal -ERC y Comunes- “que sean justos y rebajen las tasas municipales” en el próximo proyecto de ordenanzas fiscales. “Creemos que la rebaja fiscal es una petición justa que permitirá aliviar la economía familiar de quienes lo están pasando mal en esta crisis y a la vez facilitará la apertura de negocios por la menor carga impositiva”, ha indicado Ortiz.

El concejal liberal ha recordado como durante el año pasado el equipo de gobierno incrementó el IBI un 4% “convirtiéndolo en uno de los más altos de la provincia” y por ello propone que “ahora, en plena crisis, deberían rebajar impuestos”. Además, Ortiz ha recordado como “nos vendieron el incremento del IBI alegando que diseñarían unas bonificaciones para los ciudadanos que más lo necesitaban y esas bonificaciones no existen y está claro que solo fue una tomadura de pelo al PSC para conseguir su voto favorable”.

Para el portavoz de Ciudadanos, resulta más necesario eliminar el gasto superfluo del presupuesto municipal y destinarlo a paliar los efectos que el Covid-19 está teniendo sobre las familias y las pymes que no “mantener la subida de impuestos del pasado año que ahoga a la clase media y trabajadora para que al gobierno le cuadren los números y pueda seguir gastando dinero como si no existiera la pandemia”. Es por esta razón que ha anunciado que su partido solo apoyará la propuesta del gobierno sobre ordenanzas fiscales “si hay una rebaja directa de los impuestos y si se mantienen las bonificaciones que se han aplicado por el Covid”.

Ortiz ha justificado su decisión por la “necesidad de impedir que la clase media y trabajadora deba volver a pagar una nueva crisis” y conseguir también la reversión “del cierre semanal de pymes que estamos sufriendo”. A tenor de esto último, ha propuesto que el IAE de 2021 sea “a coste 0” a fin de intentar poner fin a la sangría de comercios que están echando el cierre.