• El portaveu liberal, Héctor Amelló, anuncia que “aquesta pujada no l’acceptem i no permetrem que les classes mitjanes i els autònoms hagin de tornar a pagar una altra crisi”

Figueres, dilluns 28 de setembre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha advertit que el govern local -ERC, PSC, Guanyem, Canviem- pretén aplicar “una pujada generalitzada del 6% en l’IBI i altres impostos municipals a la qual ens oposarem fermament”. Amelló ha explicat que així està contemplat en l’esborrany d’ordenances fiscals que el govern local ha fet arribar a l’oposició. “Que no comptin amb nosaltres per a continuar asfixiant a impostos els treballadors, autònoms i empresaris i tornar-los a fer pagar una altra crisi”, ha manifestat el regidor.

El portaveu liberal ha acusat el govern d’“inventar-se una raó tècnica” per a justificar l’increment d’impostos. En aquest sentit, ha explicat que la tàctica usada pel govern serà camuflar la pujada impositiva en una actualització de l’IPC “però aquesta és una excusa barata perquè la decisió d’actualitzar els impostos és del govern, ningú obliga a fer-ho, simplement volen cobrar més”. “Com pretenen una pujada generalitzada del 6% en els impostos, com l’IBI, quan el poder adquisitiu de les famílies ha caigut aquest any?” s’ha preguntat Amelló.

El regidor de Ciutadans ha demanat al govern un alleujament fiscal i un ajust pressupostari eliminant despesa supèrflua i innecessària, així com adaptar els comptes municipals al context actual i descartar la fórmula de castigar els ciutadans amb una pujada d’impostos. “Hi ha gent que no sap quan tornarà a treballar, negocis que no saben si podran mantenir la persiana pujada, nombroses persones en ERTO i està sent un any especialment complicat per als treballadors, com se’ls ocorre pujar els impostos un 6%? No ho permetrem”, ha remarcat Amelló.

La revisió a l’alça dels impostos municipals en un context de recessió econòmica accelerada per la Covid-19 “és un error es miri per on es miri”, ha indicat Amelló. A més, el regidor liberal ha qüestionat que “la fórmula secreta del govern d’esquerres per a sortir de la crisi sigui fregir a impostos als ciutadans”. “Això què és el que té de progressisme?”, s’ha preguntat.

 

 

Cs Figueres advierte que el gobierno local quiere aplicar una subida del 6% en el IBI y otros impuestos municipales

  • El portavoz liberal Héctor Amelló anuncia que “esta subida no la aceptamos y no permitiremos que las clases medias y los autónomos tengan que volver a pagar otra crisis”

Figueres, lunes 28 de septiembre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres Héctor Amelló ha advertido que el gobierno local -ERC, PSC, Guanyem, Canviem- pretende aplicar “una subida generalizada del 6% en el IBI y otros impuestos municipales a la que nos vamos a oponer firmemente”. Amelló ha explicado que así está contemplado en el borrador de ordenanzas fiscales que el gobierno local ha hecho llegar a la oposición. “Que no cuenten con nosotros para continuar asfixiando a impuestos a los trabajadores, autónomos y empresarios y volverles a hacer pagar otra crisis”, ha manifestado el concejal.

El portavoz liberal ha acusado al gobierno de “inventarse una razón técnica” para justificar el incremento de impuestos. En este sentido, ha explicado que la táctica usada por el gobierno será camuflar la subida impositiva en una actualización del IPC “pero esa es una excusa barata porqué la decisión de actualizar los impuestos es del gobierno, nadie obliga a hacerlo, simplemente quieren cobrar más”. “¿Cómo pretenden una subida generalizada del 6% en los impuestos, como el IBI, cuando el poder adquisitivo de las familias ha caído este año?” se ha preguntado Amelló.

El concejal de Ciudadanos ha pedido al gobierno un alivio fiscal y un ajuste presupuestario eliminando gasto superfluo e innecesario, así como adaptar las cuentas municipales al contexto actual y descartar la fórmula de castigar a los ciudadanos con un subida de impuestos. “Hay gente que no sabe cuando volverá a trabajar, negocios que no saben si podrán mantener la persiana subida, numerosas personas en ERTE y está siendo un año especialmente complicado para los trabajadores, ¿cómo se les ocurre subir los impuestos un 6%? No lo vamos a permitir”, ha remarcado Amelló.

La revisión al alza de los impuestos municipales en un contexto de recesión económica acelerado por el Covid-19 “es un error se mire por dónde se mire”, ha indicado Amelló. Además, el concejal liberal ha cuestionado que “la fórmula secreta del gobierno de izquierdas para salir de la crisis sea freír a impuestos a los ciudadanos”. “¿Esto qué es lo que tiene de progresismo?”, se ha preguntado.