• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, indica que les incorporacions de nous agents estan pal·liant les nombroses baixes per jubilació però no incrementen el volum de plantilla

Girona, dimarts 29 de setembre de 2020.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha proposat alliberar la Policia Municipal de tasques administratives d’oficina com ara la recopilació de dades, l’elaboració d’estadístiques i informes per a “poder destinar més personal al patrullatge de carrers”. “Tenim molts tècnics a l’ajuntament que poden fer les tasques administratives però només els agents de policia poden vigilar els carrers”, ha apuntat.

La proposta del regidor neix de “la necessitat de reforçar la seguretat al carrer” i després d’observar que la incorporació de nous agents “bàsicament serveix per a pal·liar les nombroses baixes per jubilació però no incrementa el volum de plantilla”. Això últim ho ha exemplificat en recordar com de l’actual plantilla de 123 agents, el 2019 va haver-hi 14 que van causar baixa per jubilació i 12 ho faran el 2020 “de manera que els 16 nous agents no venen a reforçar plantilla sinó a cobrir les baixes existents”.

El portaveu liberal reconeix que l’ampliació de plantilla “és complex i lent perquè exigeix realitzar una oposició, període d’acadèmia i pràctiques i no ofereix una resposta imminent” i és per això que proposa l’alliberament de la càrrega administrativa que suporten els agents que estan en les oficines “per a poder-los destinar al carrer”. Pamplona ha indicat que això s’hauria de realitzar amb urgència “perquè estem veient com la inseguretat empitjora cada dia i una ciutat de 100.000 habitants com Girona no pot tenir un patrullatge de mínims a la nit, per exemple”.

 

 

Cs Girona propone liberar a la Policía Municipal de tareas administrativas y destinar más agentes a patrullar

  • El portavoz liberal Daniel Pamplona indica que las incorporaciones de nuevos agentes están paliando las numerosas bajas por jubilación pero no incrementan el volumen de plantilla

Girona, martes 29 de septiembre de 2020.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona Daniel Pamplona ha propuesto liberar a la Policía Municipal de tareas administrativas de oficina tales como la recopilación de datos, la elaboración de estadísticas e informes para “poder destinar más personal al patrullaje de calles”. “Tenemos muchos técnicos en el ayuntamiento que pueden hacer las tareas administrativas pero solo los agentes de policía pueden vigilar las calles”, ha apuntado.

La propuesta del concejal nace de “la necesidad de reforzar la seguridad en la calle” y tras observar que la incorporación de nuevos agentes “básicamente sirven para paliar las numerosas bajas por jubilación pero no incrementan el volumen de plantilla”. Esto último lo ha ejemplificado al recordar como de la actual plantilla de 123 agentes, en 2019 hubo 14 que causaron baja por jubilación y 12 lo harán en 2020 “de modo que los 16 nuevos agentes no vienen a reforzar plantilla sino a cubrir las bajas existentes”.

El portavoz liberal reconoce que la ampliación de plantilla “es complejo y lento porqué exige realizar una oposición, período de academia y prácticas y no ofrece una respuesta inminente” y es por ello que propone la liberación de la carga administrativa que soportan los agentes que están en las oficinas “para poderlos destinar a la calle”. Pamplona ha indicado que esto se debería realizar con urgencia “porqué estamos viendo como la inseguridad se recrudece cada día y una ciudad de 100.000 habitantes como Girona no puede tener un patrullaje de mínimos por la noche, por ejemplo”.