• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, indica que en cas de suspensió els 531.000 € pressupostats s’haurien de destinar a pal·liar els efectes de la Covid-19

Girona, dilluns 21 de setembre de 2020.- A quatre setmanes de les Fires de Sant Narcís de Girona, el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de la ciutat, Daniel Pamplona, ha sol·licitat al govern que aclareixi si té previst tirar endavant amb les activitats de les Fires o bé optarà per la suspensió de les mateixes davant l’alarma de rebrot per la Covid-19. “La ciutadania necessita saber si l’Ajuntament té previst continuar amb les activitats establertes o es cancel·laran les Fires de 2020”, ha manifestat el regidor.

Pamplona ha sol·licitat al govern que es comprometi a realitzar reunions setmanals amb l’oposició per avaluar la situació de Fires i comparteixi la informació tècnica disponible “en base a la qual s’haurà de prendre una decisió”. En cas que s’opti per la cancel·lació de les Fires de Sant Narcís, el portaveu liberal ha indicat que els 531.000 euros pressupostats i no executats s’haurien de destinar en mesures encaminades a pal·liar els efectes de la Covid-19.

El portaveu taronja ha apuntat que la reinversió dels diners pressupostats per les Fires de Sant Narcís, en cas de quedar suspeses aquestes, hauria de prioritzar la realització de tests Covid als ciutadans i col·lectius de risc i contacte habitual, dinamitzar l’activitat econòmica, especialment el petit comerç, autònoms i firaires; destinar fons a famílies i col·lectius vulnerables; potenciar el servei d’atenció i acompanyament a gent gran i molt especialment a aquells que viuen sols; i la realització d’una campanya de promoció de la ciutat per dinamitzar el sector de l’hostaleria i turisme.

 

 

Cs Girona reclama al gobierno que aclare si se celebrarán las Fires de Sant Narcís u optará por la suspensión

  • El portavoz liberal Daniel Pamplona indica que en caso de suspensión los 531.000 € presupuestados se tendrían que destinar a paliar los efectos de la Covid-19

Girona, lunes 21 de septiembre de 2020.- A cuatro semanas de las Fires de Sant Narcís de Girona, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la ciudad, Daniel Pamplona, ha solicitado al gobierno que aclare si tiene previsto seguir con las actividades de las Ferias o bien optará por la suspensión de las mismas ante la alarma de rebrote por la Covid-19. “La ciudadanía necesita saber si el Ayuntamiento tiene previsto continuar con las actividades establecidas o se cancelarán las Ferias de 2020”, ha manifestado el concejal.

Pamplona ha solicitado al gobierno que se comprometa a realizar reuniones semanales con la oposición para evaluar la situación de las Ferias y comparta la información técnica disponible “en base a la cual se tendrá que tomar una decisión”. En caso de que se opte por la cancelación de las Fires de Sant Narcís, el portavoz liberal ha indicado que los 531.000 euros presupuestados y no ejecutados se tendrían que destinar a medidas encaminadas a paliar los efectos de la Covid-19.

El portavoz naranja ha apuntado que la reinversión del dinero presupuestado por las Fires de Sant Narcís, en caso de quedar éstas suspendidas, tendría que priorizar la realización de test Covid a los ciudadanos y colectivos de riesgo y contacto habitual, dinamizar la actividad económica, especialmente el pequeño comercio, autónomos y feriantes; destinar fondos a familias y colectivos vulnerables; potenciar el servicio de atención y acompañamiento a personas mayores y muy especialmente a aquellos que viven solos; y a la realización de una campaña de promoción de la ciudad para dinamizar el sector de la hostelería y turismo.