• El portaveu liberal, Héctor Amelló, sol·licita augmentar la ràtio d’agents de Guàrdia Urbana, dotar el cos de pistoles taser, càmeres lectores de matrícules i més patrullatge

Figueres, dilluns 21 d’octubre de 2020.- “Setmana rere setmana estem veien que es produeixen actes delictius a Figueres i cada vegada els veïns estan més i més preocupats per la inseguretat i l’incivisme. Cal un pla d’actuació contra la delinqüència d’immediat”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per anunciar que sol·licitarà al govern l’elaboració d’una estratègia de prevenció contra la delinqüència i l’incivisme amb un paquet de mesures concret.

El portaveu liberal considera necessari reforçar el patrullatge i la presència policial en zones sensibles com el carrer Jonquera o la plaça de l’Estació, “que darrerament estan acumulant molts fets delictius de forma reiterada” i augmentar també el patrullatge i les mesures preventives a la zona oest i la Marca de l’Ham “on s’està cronificant el problema”. “Som conscients que hi ha una falta d’efectius evident perquè no complim la ràtio necessària de Guàrdia urbana i per això també reclamem la creació d’una fórmula per augmentar, en el termini de quatre anys, el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana fins arribar a tenir-ne dos per cada 1.000 habitants (96 agents)”, ha exposat.

Amelló ha indicat la necessitat que els veïns “se sentin segurs als seus carrers i als seus barris” i és per aquesta raó que en el pla contra la delinqüència i l’incivisme que demanda al govern local ha esmentat la necessitat de col·locar càmeres de lectura de matrícules en els accessos de la ciutat, l’habilitació de pistoles taser als agents municipals i reclamar a la Generalitat l’augment d’efectius de Mossos d’Esquadra.

 

 

Cs Figueres reclama un plan contra la delincuencia y el incivismo ante el aumento de la inseguridad en la ciudad

  • El portavoz liberal Héctor Amelló solicita aumentar la ratio de agentes de Guardia Urbana, dotar al cuerpo de pistolas taser, cámaras lectoras de matrículas y más patrullaje

Figueres, 21 de septiembre de 2020.- “Semana tras semana estamos viendo que se producen actos delictivos en Figueres y cada vez los vecinos están más y más preocupados por la inseguridad y el incivismo. Hace falta un plan de actuación contra la delincuencia de inmediato”. De este modo se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, para anunciar que solicitará al gobierno la elaboración de una estrategia de prevención contra la delincuencia y el incivismo con un paquete de medidas concreto.

El portavoz liberal considera necesario reforzar el patrullaje y la presencia policial en zonas sensibles como la calle Jonquera o la plaza de la Estación, “que últimamente están acumulando muchos hechos delictivos de forma reiterada” y aumentar también el patrullaje y las medidas preventivas en la zona oeste y la Marca de l’Ham “donde se está cronificando el problema”. “Somos conscientes que existe una falta de efectivos evidente porque no cumplimos la ratio necesaria de Guardia urbana y por eso también reclamamos la creación de una fórmula para aumentar, en el plazo de cuatro años, el número de agentes de la Guardia Urbana hasta llegar a tener dos por cada 1.000 habitantes (96 agentes)”, ha expuesto.

Amelló ha indicado la necesidad que los vecinos “se sientan seguros en sus calles y en sus barrios” y es por esta razón que en el plan contra la delincuencia y el incivismo que demanda en el gobierno local ha mencionado la necesidad de colocar cámaras de lectura de matrículas en los accesos de la ciudad, la habilitación de pistolas taser a los agentes municipales y reclamar a la Generalitat el aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra.