• El portaveu liberal, Jordi Hernández, demana al govern que faci “marxa enrere” i no prohibeixi presentar “les mocions que considerem oportunes pel benefici de Lloret”

Lloret de Mar, dilluns 14 de setembre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret, Jordi Hernández, ha criticat el redactat provisional del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que està treballant l’equip de govern -JxCat, ERC i 4 regidors no adscrits provinents del PSC- i ha denunciat que s’està confeccionant “per limitar la participació de l’oposició en el ple”. Els punts més compromesos fan referència a la prohibició de presentar “les mocions que considerem oportunes en benefici de Lloret” i limitar “arbitràriament” el nombre de preguntes que es poden realitzar durant el torn de control.

“El govern de Dulsat pretén que els grups municipals només puguem presentar una única moció en cada ple i formular tan sols 4 preguntes, això és una restricció abusiva que només demostra una clara voluntat de silenciar-nos”, ha resumit Hernández qui, a més, ha recordat que durant els darrers 35 anys l’Ajuntament no ha disposat de ROM “i el que no acceptarem es que se’n creï un així d’abusiu i despòtic”. “Què vol dir que l’oposició hagi de limitar el nombre de preguntes a realitzar durant el torn de control al govern i tingui pautat el nombre de propostes a presentar per la ciutat, quin règim pretenen implantar?” ha qüestionat el regidor.

El regidor taronja ha anunciat que sol·licitarà una reunió amb tots els partits abans que se celebri el proper ple i s’intenti aprovar aquest ROM tant restrictiu. “L’equip de govern ha accedit a reunir-se i tinc la esperança que faci marxa enrere en les seves intencions, no s’ha comptat amb l’oposició en el  redactat del ROM i creiem que és una falta de respecte cap a tots els partits  que estem a l’oposició perquè, en definitiva, és un reglament que marca les regles del joc i ens afecta a tots”, ha exposat.

Davant la situació generada a causa del ROM, Hernández ha demanat que s’ajorni la seva aprovació i que “entre tots arribem a una entesa per evitar l’aprovació d’un reglament que limita la tasca de l’oposició i que tampoc dona veu a les associacions i veïns de Lloret;  si estem regulant la participació hem de fer una norma neutral que asseguri la participació de tots”, ha finalitzat.

 

 

Cs Lloret denuncia que el nuevo Reglamento Orgánico Municipal busca limitar la participación de la oposición en el pleno

  • El portavoz liberal, Jordi Hernández, pide al gobierno que dé “marcha atrás” y no prohíba presentar “las mociones que consideremos oportunas para el beneficio de Lloret”

Lloret de Mar, lunes 14 de septiembre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Lloret, Jordi Hernández, ha criticado el redactado provisional del nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que está trabajando el equipo de gobierno -JxCat, ERC y 4 concejales no adscritos provenientes del PSC- y ha denunciado que se está confeccionando “para limitar la participación de la oposición en el pleno”. Los puntos más comprometidos hacen referencia a la prohibición de presentar “las mociones que consideramos oportunas en beneficio de Lloret” y limitar “arbitrariamente” el número de preguntas que se pueden realizar durante el turno de control.

“El gobierno de Dulsat pretende que los grupos municipales solo podamos presentar una única moción en cada pleno y formular tan solo 4 preguntas, esto es una restricción abusiva que solo demuestra una clara voluntad de silenciarnos”, ha resumido Hernández quién, además, ha recordado que durante los últimos 35 años el Ayuntamiento no ha dispuesto de ROM “y lo que no aceptaremos es que se cree uno así de abusivo y despótico”. “¿Qué quiere decir que la oposición tenga que limitar el número de preguntas a realizar durante el turno de control al gobierno y tenga pautado el número de propuestas a presentar por la ciudad, qué régimen pretenden implantar?” ha cuestionado el concejal.

El edil naranja ha anunciado que solicitará una reunión con todos los partidos antes de que se celebre el próximo pleno y se intente aprobar este ROM tanto restrictivo. “El equipo de gobierno ha accedido a reunirse y tengo la esperanza que dé marcha atrás en sus intenciones, no se ha contado con la oposición en el redactado del ROM y creemos que es una falta de respeto hacia todos los partidos que estamos en la oposición porque, en definitiva, es un reglamento que marca las reglas del juego y nos afecta a todos”, ha expuesto.

Ante la situación generada a causa del ROM, Hernández ha pedido que se aplace su aprobación y que “entre todos lleguemos a un entendimiento para evitar la aprobación de un reglamento que limita la tarea de la oposición y que tampoco da voz a las asociaciones y vecinos de Lloret;  si estamos regulando la participación tenemos que hacer una norma neutral que asegure la participación de todos”, ha finalizado.