• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, demana elaborar un cens d’ocupacions, un reforç policial amb controls preventius i treballar conjuntament amb les associacions veïnals

Girona, dimarts 8 de setembre de 2020.- “Urgeix un pla local contra l’ocupació il·legal d’habitatges, la situació és insostenible a Girona”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, per justificar la moció que ha presentat per a ser debatuda en el proper ple i en la qual proposa una desena de mesures per lluitar contra aquesta problemàtica “que cada vegada està afectant més veïns i està generant autèntics problemes de convivència que en moltes ocasions desemboquen en problemes de seguretat per l’existència de narcopisos”.

El portaveu liberal ha considerat imprescindible l’elaboració d’aquest pla contra l’ocupació il·legal d’immobles “perquè el prioritari és assegurar la devolució dels pisos als seus legítims propietaris”. Precisament per aquesta raó ha proposat que s’ofereixi als veïns afectats uns serveis d’assessorament i orientació jurídica perquè puguin saber de quina forma procedir. En paral·lel, ha reclamat reforçar les mesures de seguretat “incrementant la presència policial i el patrullatge preventiu de la policia en zones calentes de la ciutat” així com la creació d’una unitat específica de la policia destinada a la prevenció, control i seguiment dels pisos ocupats.

Pamplona ha indicat també la necessitat d’elaborar un cens d’habitatges ocupats il·legalment a la ciutat “on s’especifiqui si son per necessitat o bé es tracta de narcopisos”. En aquest sentit, el regidor taronja ha volgut senyalar que el fenomen de l’ocupació il·legal està derivant en problemes de convivència i seguretat i per això també ha sol·licitat que en l’elaboració del pla es compti amb les associacions de veïns “que son les primeres que podran ajudar a identificar els punts calents, les zones conflictives i informar sobre els problemes de convivència associats”.

“Totes aquestes mesures que estem proposant a nivell local no impedeixen que alhora seguim reclamant al Govern i al Congrés que es promoguin totes les reformes necessàries per protegir la propietat privada i lluitar contra l’ocupació il·legal d’habitatges”, ha reflexionat Pamplona.

 

 

Pamplona (Cs): “Urge un plan local contra la ocupación ilegal de viviendas, la situación es insostenible en Girona”

  • El portavoz liberal Daniel Pamplona pide elaborar un censo de ocupaciones, un refuerzo policial con controles preventivos y trabajar conjuntamente con las asociaciones vecinales

Girona, martes 8 de septiembre de 2020.- “Urge un plan local contra la ocupación ilegal de viviendas, la situación es insostenible en Girona”. De esta manera se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, para justificar la moción que ha presentado para ser debatida en el próximo pleno y en la cual propone una decena de medidas para luchar contra esta problemática “que cada vez está afectando a más vecinos y está generando auténticos problemas de convivencia que en muchas ocasiones acaban en problemas de seguridad por la existencia de narcopisos”.

El portavoz liberal ha considerado imprescindible la elaboración de este plan contra la ocupación ilegal de inmuebles “porque lo prioritario es asegurar la devolución de los pisos a sus legítimos propietarios”. Precisamente por esta razón ha propuesto que se ofrezcan a los vecinos afectados unos servicios de asesoramiento y orientación jurídica para que puedan saber de qué forma proceder. En paralelo, ha reclamado reforzar las medidas de seguridad “incrementando la presencia policial y el patrullaje preventivo de la policía en zonas calientes de la ciudad” así como la creación de una unidad específica de la policía destinada a la prevención, control y seguimiento de los pisos ocupados.

Pamplona ha indicado también la necesidad de elaborar un censo de viviendas ocupadas ilegalmente en la ciudad “donde se especifique si son por necesidad o bien se trata de narcopisos”. En este sentido, el concejal naranja ha querido señalar que el fenómeno de la ocupación ilegal está derivando en problemas de convivencia y seguridad y por eso también ha solicitado que en la elaboración del plan se cuente con las asociaciones de vecinos “que son las primeras que podrán ayudar a identificar los puntos calientes, las zonas conflictivas e informar sobre los problemas de convivencia asociados”.

“Todas estas medidas que estamos proponiendo a nivel local no impiden que a la vez sigamos reclamando al Gobierno y al Congreso que se promuevan todas las reformas necesarias para proteger la propiedad privada y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”, ha reflexionado Pamplona.