• El portaveu liberal, Héctor Amelló, recorda que els últims anys han augmentat els problemes de convivència a causa de l’augment de conductes incíviques

Divendres, 4 d’octubre de 2020.- “Hem d’acabar amb els problemes derivats de l’ús de material pirotècnic en hores de descans, les festes no autoritzades durant la matinada, les punxades de la línia elèctrica, l’acumulació de ferralla en la via pública i la brutícia als carrers de Figueres”. D’aquesta manera ha defensat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, la moció que pretén debatre en el ple del proper dilluns i en la qual es reclamarà un pla d’actuació per a prevenir i evitar els incompliments reiterats de les ordenances municipals, “especialment en matèria de civisme i convivència”, intensificar la col·laboració de la Policia Local amb entitats i associacions ciutadanes per a afavorir la convivència i el civisme en el municipi i la realització de campanyes de sensibilització. “És primordial que es prenguin totes les mesures necessàries per al compliment de les ordenances sobre seguretat, civisme, sanitat i soroll”, ha destacat.

El portaveu liberal ha assegurat que l’incompliment reiterat de les ordenances municipals “s’està convertint en un problema seriós que genera moltes situacions d’incomoditat entre la ciutadania i fins i tot por en veïns que es veuen impotents davant la reiterada pertorbació de l’ordre i la impunitat dels infractors”. Per aquesta raó, Amelló ha volgut destacar la necessitat de “fermesa i contundència” amb el compliment de les ordenances “perquè tots els veïns de Figueres tenen els mateixos drets i obligacions visquin en el lloc que visquin de la nostra ciutat, sense distinció”.

Per al regidor liberal resulta clar que la ciutadania té el dret al descans, a la neteja dels seus carrers, a sentir-se segura a la ciutat i a disposar de tota l’assistència social que precisin i “això precisament ho garanteix el compliment de les normatives municipals sobre seguretat, neteja, civisme, manteniment i cura del mobiliari públic”, ha indicat. En aquest sentit, ha considerat imprescindible l’aprovació d’aquesta moció per a crear un pla d’actuació destinat a fer complir les ordenances en entendre que “el que no és de rebut és elaborar, aprovar i publicar aquestes normatives de convivència però permetre el seu incompliment per inacció, com s’està permetent des de fa massa temps”.

 

 

Cs Figueres reclama un plan de actuación para prevenir y evitar el incumplimiento de las ordenanzas de seguridad, civismo y ruidos

  • El portavoz liberal Héctor Amelló recuerda que los últimos años han aumentado los problemas de convivencia a causa del aumento de conductas incívicas

Viernes, 4 de octubre de 2020.- “Debemos terminar con los problemas derivados del uso de material pirotécnico en horas de descanso, las fiestas no autorizadas durante la madrugada, los pinchazos de la línea eléctrica, la acumulación de chatarra en la vía pública y la suciedad en las calles de Figueres”. De esta manera ha defendido el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, la moción que pretende debatir en el pleno del próximo lunes y en la que se reclamará un plan de actuación para prevenir y evitar los incumplimientos reiterados de las ordenanzas municipales, “especialmente en materia de civismo y convivencia”, intensificar la colaboración de la Policía Local con entidades y asociaciones ciudadanas para favorecer la convivencia y el civismo en el municipio y la realización de campañas de sensibilización. “Es primordial que se tomen todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las ordenanzas sobre seguridad, civismo, sanidad y ruido”, ha destacado.

El portavoz liberal ha asegurado que el incumplimiento reiterado de las ordenanzas municipales “se está convirtiendo en un problema serio que genera muchas situaciones de incomodidad entre la ciudadanía e incluso miedo en vecinos que se ven impotentes ante la reiterada perturbación del orden y la impunidad de los infractores”. Por esta razón, Amelló ha querido destacar la necesidad de “firmeza y contundencia” con el cumplimiento de las ordenanzas “porqué todos los vecinos de Figueres tienen los mismos derechos y obligaciones vivan en el lugar que vivan de nuestra ciudad, sin distinción”.

Para el concejal liberal resulta claro que la ciudadanía tiene el derecho al descanso, a la limpieza de sus calles, a sentirse segura en la ciudad y a disponer de toda la asistencia social que precisen y “eso precisamente lo garantiza el cumplimiento de las normativas municipales sobre seguridad, limpieza, civismo, mantenimiento y cuidado del mobiliario público”, ha indicado. En ese sentido, ha considerado imprescindible la aprobación de esta moción para crear un plan de actuación destinado a hacer cumplir las ordenanzas al entender que “lo que no es de recibo es elaborar, aprobar y publicar estas normativas de convivencia pero permitir su incumplimiento por inacción, como se está permitiendo desde hace demasiado tiempo”.