• El portaveu municipal, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció en la que insta a la Generalitat a complir amb els acords adquirits en la Comissió d’Interior de 26 de juny

La Jonquera, dimarts 28 de juliol de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la que sol·licita al govern municipal que es comprometi a exigir a la Generalitat la construcció de la comissaria de Mossos d’Esquadra i augmentar el nombre d’efectius. “El 26 de juny la Comissió d’Interior del Parlament va acordar sol·licitar un augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra, era una proposta de Ciutadans aprovada per unanimitat i no volem que quedi en un calaix quan existeix un compromís”, ha indicat el regidor.

En la moció, el portaveu liberal també ha proposat la convocatòria de la Junta Local de Seguretat “quan sigui possible” i ha sol·licitat que tant “el Subdelegat del Govern i representants de la Judicatura i la Fiscalia assisteixin amb veu però sense vot, juntament amb la resta de portaveus municipals”.

Martín de Pozuelo ha aprofitat per explicar que en la moció presentada també se sol·licita que es doti la Policia Local “de tots els mitjans de defensa i actuació que necessitin com armilles antibales o pistoles tàser” i ha reclamat al govern municipal que l’Ajuntament de la Jonquera es personi com acusació popular en els procediments judicials relatius als casos de lesions o agressions a veïns i veïnes de la població.

 

 

Cs La Jonquera reclama la construcción de la comisaría de Mossos d’Esquadra y aumentar el número de agentes

  • El portavoz municipal, Luís Martín de Pozuelo, ha presentado una moción en la que insta a la Generalitat a cumplir con los acuerdos adquiridos en la Comisión de Interior de 26 de junio

La Jonquera, martes 28 de julio de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que solicita al gobierno municipal que se comprometa a exigir a la Generalitat la construcción de la comisaría de Mossos d’Esquadra y aumentar el número de efectivos. “El 26 de junio la Comisión de Interior del Parlament acordó solicitar un aumento de efectivos de los Mossos d’Esquadra, era una propuesta de Ciudadanos aprobada por unanimidad y no queremos que quede en un cajón cuando existe un compromiso”, ha indicado el regidor.

En la moción, el portavoz liberal también ha propuesto la convocatoria de la Junta Local de Seguridad “cuando sea posible” y ha solicitado que tanto “el Subdelegado del Gobierno y representantes de la Judicatura y la Fiscalía asistan con voz pero sin voto, junto con el resto de portavoces municipales”.

Martín de Pozuelo ha aprovechado para explicar que en la moción presentada también se solicita que se dote a la Policía Local “de todos los medios de defensa y actuación que necesiten como chalecos antibala o pistolas taser” y ha reclamado al gobierno municipal que el Ayuntamiento de la Jonquera se persone como acusación popular en los procedimientos judiciales relativos a los casos de lesiones o agresiones a vecinos y vecinas de la población.