• El portaveu liberal lamenta que aquest “pacte de la confrontació” només busca “seguir amb l’escalada que està reclamant el pròfug de Waterloo”

Girona, dimarts 1 de setembre de 2020.- “És molt poc oportú l’acord entre JxCat i ERC a l’Ajuntament de Girona perquè radicalitza el govern de la ciutat i anteposa la deriva independentista a la gestió de la ciutat i la pandèmia”. D’aquesta manera ha qüestionat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, el pacte de govern subscrit entre ambdues formacions independentistes aquest matí. “No és un pacte de ciutat sinó de confrontació i per això l’alcaldessa ha destacat que és el primer govern de coalició independentista de Girona i el nou vicealcalde que Girona ha de ser l’avantguarda de la república catalana, no volen governar per tots els gironins”, ha remarcat Pamplona.

El portaveu liberal ha volgut precisar com “a ningú se li escapa que aquest acord de govern obeeix a les directrius de Torra quan fa una setmana deia que la pandèmia no pot relegar la lluita independentista” i per aquest motiu ha titllat el pacte “d’excloent, perquè no busca acords sinó polaritzar perquè la prioritat no serà Girona sinó seguir amb l’escalada independentista i l’estratègia de la confrontació que està reclamant el pròfug de Waterloo”. “Davant la crisi social, sanitària i econòmica més important que ha patit Espanya, el nou govern de Girona destaca, per damunt de tot, la confrontació independentista”, ha lamentat el regidor.

Pamplona ha assegurat que amb el pacte “ERC està avalant la gestió prèvia de la ciutat feta per Marta Madrenas i li fa de crossa quan s’ha demostrat que ha sigut un desgovern absolut, només cal veure els problemes que tenim de seguretat pública, incivisme, licitacions que s’han d’ajornar i obres aturades”.

El regidor liberal ha indicat que un pacte de govern de ciutat “hauria de servir per apel·lar a la responsabilitat, el benestar social i la gestió de la crisi sanitària i econòmica i no per parlar d’independència, que ja sabem que això no millora les condicions dels gironins”. És per aquesta raó, que ha volgut deixar clar que els taronges vetllaran “encara amb més insistència” perquè es resolguin els problemes de la ciutat com son les ocupacions d’immobles, la manca de seguretat, l’enfonsament de l’activitat econòmica i comercial, la mobilitat sostenible, la captació de fons estructurals de millora “i totes les iniciatives que permetin millorar el dia a dia dels gironins”.

 

 

Pamplona (Cs): “Con este acuerdo el gobierno se radicaliza y antepone la deriva independentista a la gestión de la ciudad y la pandemia”

  • El portavoz liberal lamenta que este “pacto de la confrontación” solo busca “seguir con la escalada que está reclamando el prófugo de Waterloo”

Girona, martes 1 de septiembre de 2020.- “Es muy poco oportuno el acuerdo entre JxCat y ERC en el Ayuntamiento de Girona porque radicaliza el gobierno de la ciudad y antepone la deriva independentista a la gestión de la ciudad y la pandemia”. De este modo ha cuestionado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, el pacto de gobierno subscrito entre ambas formaciones independentistas esta mañana. “No es un pacto de ciudad sino de confrontación y por eso la alcaldesa ha destacado que es el primer gobierno de coalición independentista de Girona y el nuevo vicealcalde que Girona tiene que ser la vanguardia de la república catalana, no quieren gobernar para todos los gerundenses”, ha remarcado Pamplona.

El portavoz liberal ha querido precisar como “a nadie se le escapa que este acuerdo de gobierno obedece a las directrices de Torra cuando hace una semana decía que la pandemia no puede relegar la lucha independentista” y por este motivo ha tildado el pacto “de excluyente, porque no busca acuerdos sino polarizar, porque la prioridad no será Girona sino seguir con la escalada independentista y la estrategia de la confrontación que está reclamando el prófugo de Waterloo”. “Ante la crisis social, sanitaria y económica más importante que ha sufrido España, el nuevo gobierno de Girona destaca, por encima de todo, la confrontación independentista”, ha lamentado el concejal.

Pamplona ha asegurado que con el pacto “ERC está avalando la gestión previa de la ciudad hecha por Marta Madrenas y le hace de muleta cuando se ha demostrado que ha sido un desgobierno absoluto, solo hay que ver los problemas que tenemos de seguridad pública, incivismo, licitaciones que se tienen que aplazar y obras paradas”. 

El concejal liberal ha indicado que un pacto de gobierno de ciudad “tendría que servir para apelar a la responsabilidad, el bienestar social y la gestión de la crisis sanitaria y económica y no por hablar de independencia, que ya sabemos que esto no mejora las condiciones de los gerundenses”. Es por esta razón, que ha querido dejar claro que los naranjas velarán “todavía con más insistencia” para que se resuelvan los problemas de la ciudad como son las ocupaciones de inmuebles, la falta de seguridad, el hundimiento de la actividad económica y comercial, la movilidad sostenible, la captación de fondos estructurales de mejora “y todas las iniciativas que permitan mejorar el día a día de los gerundenses”.