• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, ha recordat que l’objectiu d’aquesta oficina serà “captar inversions públiques i privades” amb especial incidència en noves tecnologies

Girona, dimecres 22 de juliol de 2020.- “Estem en condicions de dir que hi ha hagut bona voluntat i hem arribat a un acord amb el govern perquè s’implementi l’Oficina de captació de Fons Estructurals i d’Inversions Europees a la futura Casa Tecnologia al xalet Soler”. D’aquesta manera ha anunciat aquest matí el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, el que serà la materialització del projecte proposat per Ciutadans i aprovat unànimement en el ple de gener.

Pamplona ha recordat que l’objectiu d’aquesta oficina serà “captar inversions públiques i privades” amb especial incidència en les noves tecnologies “perquè les empreses tecnològiques de nova creació acostumen a buscar aquest tipus de finançament”. El regidor liberal ha explicat que el funcionament de l’oficina se centrarà en “revisar exhaustivament les convocatòries de fons de la Unió Europea i destinar temps a preparar-les perquè requereixen molta dedicació i seguiment”.

El portaveu taronja considera prioritari que tant l’oficina com les accions de ciutat s’acomodin al prisma de les noves tecnologies perquè “en l’actualitat, tots els sectors enllacen d’una manera o una altra amb aquest camp”.

 

 

Ciudadanos anuncia que la Oficina de captación de Fondos Estructurales y de Inversiones Europeas se ubicará en la casa de la Tecnología

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, ha recordado que el objetivo de esta oficina será “captar inversiones públicas y privadas” con especial incidencia en nuevas tecnologías

Girona, miércoles 22 de julio de 2020.- “Estamos en condiciones de decir que ha habido buena voluntad y hemos llegado a un acuerdo con el gobierno para que se implemente la Oficina de captación de Fondos Estructurales y de Inversiones Europeas en la futura Casa Tecnología al chalé Soler”. De este modo ha anunciado esta mañana el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, lo que será la materialización del proyecto propuesto por Ciudadanos y aprobado unánimemente en el pleno de enero.

Pamplona ha recordado que el objetivo de esta oficina será “captar inversiones públicas y privadas” con especial incidencia en las nuevas tecnologías “porque las empresas tecnológicas de nueva creación acostumbran a buscar este tipo de financiación”. El concejal liberal ha explicado que el funcionamiento de la oficina se centrará en “revisar exhaustivamente las convocatorias de fondos de la Unión Europea y destinar tiempo a prepararlas porque requieren mucha dedicación y seguimiento”.

El portavoz naranja considera prioritario que tanto la oficina como las acciones de ciudad se acomoden al prisma de las nuevas tecnologías porque “en la actualidad, todos los sectores enlazan de una manera u otra con este campo”.