• El portaveu liberal, Héctor Amelló, també ha reclamat una línia de finançament extraordinari i urgent per als Ajuntaments de Figueres i Vilafant

Parlament de Catalunya, dimarts 21 de juliol de 2020.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona i portaveu del partit liberal a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària per a crear una línia d’ajudes directes per a aquelles activitats econòmiques i culturals de Figueres i Vilafant que han vist prohibida o restringida la seva activitat a causa de la resolució del Govern que adopta mesures especials per a frenar els rebrots de Covid-19. “Algunes de les prohibicions o restriccions plantejades poden tenir un impacte irreversible sobre moltes d’aquestes activitats i és per això que hem de crear una línia d’ajudes directes”, ha explicat Amelló.

La proposta del diputat i regidor també pretén la creació d’una línia de finançament extraordinari i urgent per als Ajuntaments de Figueres i Vilafant “perquè tingui capacitat de dur a terme les mesures necessàries que assegurin les mesures socials i sanitàries que corresponguin i el manteniment de l’activitat econòmica”. Amelló ha lamentat la falta de planificació del Govern a l’hora de decretar les resolucions per a frenar els focus de rebrot de Covid-19 i que estan provocant “un fort impacte en l’economia i entre la població”.

Amelló ha indicat que l’Administració ha de treballar precisament perquè les mesures que prengui “tinguin el menor impacte possible per a l’economia i la població”, per aquesta raó ha urgit l’activació de les mesures compensatòries proposades anteriorment a fi que les activitats econòmiques i culturals afectades per la resolució de la Generalitat puguin sobreposar-se, i també ha reclamat suport logístic, econòmic i financer als Ajuntaments. “Estem davant d’un escenari de molta inseguretat en el qual molts treballadors i petits empresaris no saben si podran acollir-se a les ajudes activades durant l’Estat d’alarma i a Figueres i Vilafant no ens podem permetre que tanquin comerços”, ha exposat.

 

 

Ciudadanos pide a la Generalitat una línea de ayudas directas para actividades económicas y culturales de Figueres y Vilafant afectadas por las restricciones del Govern

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, también ha reclamado una línea de financiación extraordinaria y urgente para los Ayuntamientos de Figueres y Vilafant

Parlament de Catalunya, martes 21 de julio de 2020.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona y portavoz del partido liberal en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una propuesta de resolución parlamentaria para crear una línea de ayudas directas para aquellas actividades económicas y culturales de Figueres y Vilafant que han visto prohibida o restringida su actividad a causa de la resolución del Govern que adopta medidas especiales para frenar los rebrotes de Covid-19. “Algunas de las prohibiciones o restricciones planteadas pueden tener un impacto irreversible sobre muchas de estas actividades y es por ello que debemos crear una línea de ayudas directas”, ha explicado Amelló.

La propuesta del diputado y concejal también pretende la creación de una línea de financiación extraordinaria y urgente para los Ayuntamientos de Figueres y Vilafant “para que tenga capacidad de llevar a cabo las medidas necesarias que aseguren las medidas sociales y sanitarias que correspondan y el mantenimiento de la actividad económica”. Amelló ha lamentado la falta de planificación del Govern a la hora de decretar las resoluciones para frenar los focos de rebrote de Covid-19 y que están provocando “un fuerte impacto en la economía y entre la población”.

Amelló ha indicado que la Administración debe trabajar precisamente para que las medidas que toma “tengan el menor impacto posible para la economía y la población”, por esa razón ha urgido la activación de las medidas compensatorias propuestas anteriormente a fin que las actividades económicas y culturales afectadas por la resolución de la Generalitat puedan sobreponerse, y también ha reclamado apoyo logístico, económico y financiero a los Ayuntamientos. “Estamos ante un escenario de mucha inseguridad en el que muchos trabajadores y pequeños empresarios no saben si podrán acogerse a las ayudas activadas durante el Estado de alarma y en Figueres y Vilafant no nos podemos permitir que cierren comercios”, ha expuesto.