• El portaveu de Girona, Daniel Pamplona, indica que “ara cal treballar per definir els futurs usos de l’actual hospital i projectar la ciutat en el sector oest”

Girona, divendres 17 de juliol de 2020.- “Ens alegra que finalment el Govern hagi decidit la ubicació del futur hospital Dr. Josep Trueta i ens alegra especialment perquè sembla que la decisió s’ha realitzat atenent a criteris tècnics, que és el que sempre hem defensat des de Ciutadans doncs considerem que un equipament d’aquestes característiques, que dona servei a tota la província, no pot estar sotmès únicament al criteri localista”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, per valorar l’anunci de l’emplaçament del futur hospital provincial. Tanmateix, Pamplona ha lamentat que “l’alcaldessa no ens ho hagi fet saber abans del mateix dia que tenien prevista la roda de premsa oficial”.

El portaveu liberal ha indicat que una vegada resolta la incògnita de la ubicació, “ara el que caldria és que des de l’Ajuntament es comencés a treballar per definir els futurs usos de l’actual hospital a fi de començar a projectar la ciutat en el sector oest, doncs ja sabem que no calen reservar terrenys a Domeny perquè l’hospital anirà a Salt i és el moment de redefinir tot aquell sector i començar a projectar el seu futur”.

D’altra banda, Pamplona ha considerat imprescindible també agilitzar els estudis per garantir transport públic en el que serà el nou Trueta per arribar a Girona Nord, “hem de garantir també l’enfortiment del CUAP que ha de donar servei a la zona de l’antic Trueta, estudiar l’impacte de la mobilitat de la nova ubicació i aprofitar les instal·lacions que quedaran en desús i destinar recursos a solucionar els problemes de Girona Nord”. En aquest sentit, el portaveu liberal ha parlat de la possibilitat de destinar-ho a habitatge social i residència de gent gran. “La miopia de contemplar només una única opció provoca que ara tinguem una alcaldessa desnortada”, ha manifestat Pamplona per insistir en la necessitat de començar a treballar en la reordenació del sectors afectats per la nova ubicació del Trueta.

El regidor taronja ha assegurat que la decisió del Govern “afectarà molts àmbits de l’Ajuntament de Girona” i per aquesta raó demana posar-se “mans a l’obra per aconseguir un pacte de ciutat basat en una planificació anticipatòria i consensuada”.

 

 

Pamplona (Cs): “Nos alegra que se haya decidido la ubicación del futuro Trueta en base a criterios técnicos, como siempre hemos defendido”

  • El portavoz de Girona, Daniel Pamplona, indica que “ahora hay que trabajar para definir los futuros usos del actual hospital y proyectar la ciudad en el sector oeste”

Girona, viernes 17 de julio de 2020.- “Nos alegra que finalmente el Gobierno haya decidido la ubicación del futuro hospital Dr. Josep Trueta y nos alegra especialmente porque parece que la decisión se ha realizado atendiendo a criterios técnicos, que es lo que siempre hemos defendido desde Ciudadanos pues consideramos que un equipamiento de estas características, que da servicio a toda la provincia, no puede estar sometido únicamente al criterio localista”. De este modo se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, para valorar el anuncio del emplazamiento del futuro hospital provincial. Aun así, Pamplona ha lamentado que “la alcaldesa no nos lo haya hecho saber antes del mismo día que tenían prevista la rueda de prensa oficial”.

El portavoz liberal ha indicado que una vez resuelta la incógnita de la ubicación, “ahora lo que haría falta es que desde el Ayuntamiento se empezara a trabajar para definir los futuros usos del actual hospital a fin de empezar a proyectar la ciudad en el sector oeste, pues ya sabemos que no habrá que reservar terrenos en Domeny porque el hospital irá en Salt y es el momento de redefinir todo aquel sector y empezar a proyectar su futuro”.

Por otro lado, Pamplona ha considerado imprescindible también agilizar los estudios para garantizar transporte público en el que será el nuevo Trueta para llegar a Girona Norte, “tenemos que garantizar también el fortalecimiento del CUAP que tiene que dar servicio a la zona del antiguo Trueta, estudiar el impacto de la movilidad de la nueva ubicación y aprovechar las instalaciones que quedarán en desuso y destinar recursos a solucionar los problemas de Girona Norte”. En este sentido, el portavoz liberal ha hablado de la posibilidad de destinarlo a vivienda social y residencia de personas mayores. “La miopía de contemplar solo una única opción provoca que ahora tengamos una alcaldesa desnortada”, ha manifestado Pamplona para insistir en la necesidad de empezar a trabajar en la reordenación de los sectores afectados por la nueva ubicación del Trueta.

El concejal naranja ha asegurado que la decisión del Gobierno “afectará muchos ámbitos del Ayuntamiento de Girona” y por esta razón pide ponerse “manos a la obra para conseguir un pacto de ciudad basado en una planificación anticipatoria y consensuada”.