• El diputat autonòmic, Héctor Amelló, considera necessari “eliminar la cronificació del sistema de barracons”

Parlament de Catalunya, dijous 16 de juliol de 2020.- “Els 288 alumnes de l’institut-escola El Bruel d’Empuriabrava es troben fent classe en barracons i és necessari solucionar aquesta situació”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló, per justificar la proposta de resolució parlamentària que ha remès a la Comissió d’Educació amb l’objectiu de sol·licitar a la Generalitat que destini una partida del pressupost 2020 a la construcció de l’institut-escola El Bruel “i elimini la cronificació del sistema de barracons”.

En la seva proposta, Amelló reclama a la Generalitat que determini els terrenys que han de destinar-se a la construcció d’aquest equipament i es faci la pertinent cessió al departament d’Educació. “Considerem indispensable que l’avantprojecte i el projecte bàsic i executiu estiguin redactats abans que finalitzi 2020 per tal d’incorporar aquest institut-escola dins el projecte d’infraestructures educatives de Catalunya i pugui estar operatiu el curs 2021-2022”, ha manifestat Amelló.

D’altra banda, el portaveu municipal de Cs a Castelló d’Empúries, Fernando Fernández, també ha senyalat la necessitat de retirar els barracons i disposar d’un institut-escola “amb cara i ulls” perquè les aules prefabricades “haurien de ser només una mesura excepcional en situacions molt concretes i durant un temps molt restringit i ara semblen permanents”.

 

 

Ciudadanos reclama que el presupuesto de la Generalitat 2020 destine una partida a construir el instituto-escuela El Bruel de Empuriabrava

  • El diputado autonómico, Héctor Amelló, considera necesario “eliminar la cronificación del sistema de barracones”

Parlament de Catalunya, jueves 16 de julio de 2020.- “Los 288 alumnos del instituto-escuela El Bruel de Empuriabrava se encuentran dando clase en barracones y es necesario solucionar esta situación”. De este modo se ha pronunciado el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona, Héctor Amelló, para justificar la propuesta de resolución parlamentaria que ha remitido a la Comisión de Educación con el objetivo de solicitar a la Generalitat que destine una partida del presupuesto 2020 a la construcción del instituto-escuela El Bruel “y elimine la cronificación del sistema de barracones”.

En su propuesta, Amelló reclama a la Generalitat que determine los terrenos que deben destinarse a la construcción de este equipamiento y se haga la pertinente cesión al departamento de Educación. “Consideramos indispensable que el anteproyecto y el proyecto básico y ejecutivo estén redactados antes de que finalice 2020 para incorporar este instituto-escuela dentro del proyecto de infraestructuras educativas de Cataluña y pueda estar operativo el curso 2021-2022”, ha manifestado Amelló.

Por otro lado, el portavoz municipal de Cs en Castelló d’Empúries, Fernando Fernández, también ha señalado la necesidad de retirar los barracones y disponer de un instituto-escuela “con cara y ojos” porque las aulas prefabricadas “tendrían que ser solo una medida excepcional en situaciones muy concretas y durante un tiempo muy restringido y ahora parecen permanentes”.