• El portaveu liberal, Héctor Amelló, considera imprescindible homenatjar a tots aquells que van permetre a Figueres en particular i Espanya en general a continuar funcionant amb serveis mínims

Figueres, dijous 2 de juliol de 2020.- “És imprescindible homenatjar a tots aquells treballadors i treballadores essencials de tots els sectors que durant la pandèmia han permès que Figueres en particular i Espanya en general poguessin continuar funcionant amb serveis mínims, assistint a malalts, evitant el trencament de la cadena de subministraments i distribució i ajudant els més vulnerables”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el portaveu municipal a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per a proposar el lliurament de la medalla d’honor, en la categoria or, a tots els col·lectius de treballadors essencials que durant la pandèmia del Covid-19 han garantit que els serveis bàsics estiguin operatius.

“Estem parlant de reconèixer als infermers, personal sanitari, personal de neteja, forces i cossos de seguretat de l’Estat, farmacèutics, empleats municipals i altres administracions públiques, camioners, personal dels supermercats, de la venda no sedentària i tots els voluntaris que han estat ajudant durant aquesta crisi sanitària”, ha exposat Amelló. Per al regidor, es tracta de persones que han donat el millor de sí mateixes durant el pitjor moment que ha viscut el nostre país en els últims anys i “és gràcies a ells que durant el confinament s’ha pogut garantir el proveïment i l’atenció sanitària en condicions”.

La proposta del partit liberal passa per iniciar l’expedient per a la concessió de la medalla segons estipula l’article 29 del Reglament d’Honors i Distincions de l’ajuntament de Figueres i s’elevi la consulta a la Comissió Assessora del Nomenclàtor perquè emeti l’informe preceptiu a fi que proposi al ple de la corporació la concessió de l’honor. “És just concedir aquesta distinció a tots aquells col·lectius que han vetllat pel benestar i l’atenció dels ciutadans que hem estat confinats”, ha remarcat.

 

 

Cs Figueres propone entregar la medalla de honor de la ciudad en la categoría de oro a todos los trabajadores que trabajaron para paliar los efectos del Covid-19

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, considera imprescindible homenajear a todos aquellos que permitieron a Figueres en particular y España en general a seguir funcionando con servicios mínimos

Figueres, jueves 2 de julio de 2020.- “Es imprescindible homenajear a todos aquellos trabajadores y trabajadoras esenciales de todos los sectores que durante la pandemia han permitido que Figueres en particular y España en general pudiera seguir funcionando con servicios mínimos, asistiendo a enfermos, evitando la rotura de la cadena de suministros y distribución y ayudando a los más vulnerables”. De esta manera se ha pronunciado el portavoz municipal en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, para proponer la entrega de la medalla de honor, en la categoría oro, a todos los colectivos de trabajadores esenciales que durante la pandemia del Covid-19 han garantizado que los servicios básicos estén operativos.

“Estamos hablando de reconocer a los enfermeros, personal sanitario, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, farmacéuticos, empleados municipales y otras administraciones públicas, camioneros, personal de los supermercados, de la venta no sedentaria y todos los voluntarios que han estado ayudando durante esta crisis sanitaria”, ha expuesto Amelló. Para el concejal, se trata de personas que han dado lo mejor de sí durante el peor momento que ha vivido nuestro país en los últimos años y “es gracias a ellos que durante el confinamiento se ha podido garantizar el abastecimiento y la atención sanitaria en condiciones”.

La propuesta del partido liberal pasa por iniciar el expediente para la concesión de la medalla según estipula el artículo 29 del Reglamento de Honores y Distinciones del ayuntamiento de Figueres y se eleve la consulta a la Comisión Asesora del Nomenclátor para que emita el informe preceptivo a fin de que proponga al pleno de la corporación la concesión del honor. “Es justo conceder esta distinción a todos aquellos colectivos que han velado por el bienestar y la atención de los ciudadanos que hemos estado confinados”, ha remarcado.