• La portaveu municipal, Rebeca López, indica que les prioritats han canviat i és necessari fer una revisió realista del pressupost per a prioritzar les ajudes socials

Vilafant, dilluns 18 de maig de 2020.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha sol·licitat al govern municipal la revisió dels pressupostos municipals a fi de refer-los “perquè els actuals no són vàlids ni estan actualitzats per a cobrir les necessitats que té el municipi després de la pandèmia”. López ha manifestat que l’impacte socioeconòmic que han rebut moltes famílies i tots els comerços del municipi “requereixen un inevitable canvi de partides pressupostàries per a fer front a la crisi i deixar per a altres anys els projectes menys urgents”.

Per a la regidor taronja resulta evident que hi ha partides pressupostàries que poden modificar-se perquè algunes obres no són urgents, “com la reforma de la plaça Major del barri antic, que no es prioritària”. “Ara les prioritats han canviat i és necessari fer una revisió realista del pressupost per a prioritzar les ajudes socials a les famílies en risc d’exclusió social i crear un paquet d’ajudes per els autònoms més afectats del nostre municipi”, ha justificat López.

La portaveu taronja ha considerat prioritària aquesta revisió del pressupost a fi d’ajustar-lo a la realitat actual i equilibrar els ingressos i despeses contemplant la incidència que ha tingut el coronavirus en les expectatives “per a reenfocar les partides a pal·liar la crisi econòmica, social i sanitària que ens ha sobrevingut”.

 

 

Cs Vilafant pide rehacer los presupuestos de 2020 para adaptarlos a la crisis generada por el Covid-19

  • La portavoz municipal, Rebeca López, indica que las prioridades han cambiado y es necesario hacer una revisión realista del presupuesto para priorizar las ayudas sociales

Vilafant, lunes 18 de mayo de 2020.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Vilafant, Rebeca López, ha solicitado al gobierno municipal la revisión de los presupuestos municipales a fin de rehacerlos “porqué los actuales no son válidos ni están actualizados para cubrir las necesidades que tiene el municipio tras la pandemia”. López ha manifestado que el impacto socioeconómico que han recibido muchas familias y todos los comercios del municipio “requieren un inevitable cambio de partidas presupuestarias para hacer frente a la crisis y dejar para otros años los proyectos menos urgentes”.

Para la concejal naranja resulta evidente que hay partidas presupuestarias que pueden modificarse porque algunas obras no son para nada urgentes, “como la reforma de la plaza Mayor del casco antiguo, que no es prioritaria”. “Ahora las prioridades han cambiado y es necesario hacer una revisión realista del presupuesto para priorizar las ayudas sociales a las familias en riesgo de exclusión social y crear un paquete de ayudas para los autónomos más afectados de nuestro municipio”, ha justificado López.

La portavoz naranja ha considerado prioritaria esta revisión del presupuesto a fin de ajustarlo a la realidad actual y equilibrar los ingresos y gastos contemplando la incidencia que ha tenido el coronavirus en las expectativas “para re-enfocar las partidas a paliar la crisis económica, social y sanitaria que nos ha sobrevenido”.