• La portaveu liberal, Rebeca López, indica que la crisi generada per la Covid-19 ha fet evident la seva necessitat atès que el municipi no compta amb entitats assistencials

Vilafant, dijous 14 de maig de 2020.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha demanat al govern la creació d’un banc d’aliments municipal que doni servei a famílies en risc d’exclusió social i econòmica. “La pandèmia del coronavirus ha posat en evidència que és una necessitat perquè no estem preparats ni disposem d’entitats assistencials com sí tenen altres municipis”, ha explicat la regidor.

López ha explicat que la creació del banc d’aliments “permetrà assegurar els drets bàsics de tots els ciutadans, especialment d’aquelles famílies que estiguin patint més els efectes de la crisi i tinguin fills al seu càrrec”. Per a la regidora, es tracta d’un recurs que hauria de gestionar-se des del mateix ajuntament a través de serveis socials “donada l’absència d’associacions com Creu Roja o Càritas a Vilafant”.

D’altra banda, la regidora ha indicat que aquesta proposta ha de portar aparellada la creació d’un paquet d’ajudes a les persones en situació d’ERTO o autònoms que hagin hagut de cessar en el seu treball i “que estiguin en perill de risc social i econòmic”.

 

 

Cs Vilafant propone la creación de un banco de alimentos municipal que pueda dar servicio a las familias en riesgo de exclusión

  • La portavoz liberal, Rebeca López, indica que la crisis generada por la Covid-19 ha hecho evidente su necesidad toda vez que el municipio no cuenta con entidades asistenciales

Vilafant, jueves 14 de mayo de 2020.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Vilafant, Rebeca López, ha pedido al gobierno la creación de un banco de alimentos municipal que de servicio a familias en riesgo de exclusión social y económica. “La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia que es una necesidad porque no estamos preparados ni disponemos de entidades asistenciales como sí tienen otros municipios”, ha explicado la concejal.

López ha explicado que la creación del banco de alimentos “permitirá asegurar los derechos básicos de todos los ciudadanos, en especial de aquellas familias que estén sufriendo más los efectos de la crisis y tengan hijos a su cargo”. Para la concejal, se trata de un recurso que debería gestionarse desde el mismo ayuntamiento a través de servicios sociales “dada la ausencia de asociaciones como Cruz Roja o Càritas en Vilafant”.

Por otro lado, la concejal ha indicado que esta propuesta debe llevar aparejada la creación de un paquete de ayudas a las personas en situación de ERTE o autónomos que hayan debido cesar en su trabajo y “que estén en peligro de riesgo social y económico”.