• La regidora liberal, Elisabeth Guillén, també aposta per obrir una línia d’ajudes al lloguer de fins a 200 euros per a persones afectades per un ERTE

Figueres, dijous 14 de maig de 2020.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha proposat al govern de la ciutat que apliqui una subvenció del 25% de l’IBI als propietaris de locals comercials que hagin realitzat reduccions en el preu del lloguer als seus inquilins. La idea d’aquesta mesura és protegir el sector de l’oci, l’hostaleria i el petit comerç “per ser d’especial interès municipal a l’efecte d’ocupació”, ha explicat la regidor liberal, Elisabeth Guillén. El partit taronja també ha proposat que aquesta mesura sigui extensiva als propietaris de locals que gestionen directament un comerç i que s’han vist obligats a cessar la seva activitat durant el període d’alarma o han vist reduïts els seus ingressos en un 75%. “Aquesta ajuda haurà d’estar condicionada al manteniment de la mitjana de la plantilla durant el 2020”, ha puntualitzat Guillén.

Des de Ciutadans també han ideat un paquet d’ajuda per a particulars en matèria de lloguer consistent en una subvenció del 100% del lloguer durant tres mesos als residents que acreditin una situació de vulneració econòmica per la Covid-19 i que resideixin en habitatges de titularitat municipal. D’altra banda, Guillén ha explicat que el seu partit ha demanat “l’obertura d’una línia d’ajudes al lloguer de fins a 200 euros sobre l’habitatge habitual” que estigui circumscrita únicament a veïns que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica per estar afectats per un ERTE o a causa de ser titulars d’activitats econòmiques que a causa del decret de l’estat d’alarma s’han vist obligats a cessar la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en més d’un 75% durant aquest període.

 

 

Cs Figueres propone una subvención del 25% del IBI a los propietarios de locales comerciales que apliquen reducciones en el precio del alquiler

  • La concejal liberal, Elisabeth Guillén, también apuesta por abrir una línea de ayudas al alquiler de hasta 200 euros para personas afectadas por un ERTE

Figueres, jueves 14 de mayo de 2020.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres ha propuesto al gobierno de la ciudad que aplique una subvención del 25 % del IBI a los propietarios de locales comerciales que hayan realizado reducciones en el precio del alquiler a sus inquilinos. La idea de esta medida es proteger el sector del ocio, la hostelería y el pequeño comercio “por ser de especial interés municipal a efectos de empleo”, ha explicado la concejal liberal, Elisabeth Guillén. El partido naranja también ha propuesto que esta medida sea extensiva a los propietarios de locales que gestionan directamente un comercio y que se han visto obligados a cesar su actividad durante el período de alarma o han visto reducidos sus ingresos en un 75%. “Esta ayuda deberá estar condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla durante el 2020”, ha puntualizado Guillén.

Desde Ciudadanos también han ideado un paquete de ayuda para particulares en materia de alquiler consistente en una subvención del 100% del alquiler durante tres meses a los residentes que acrediten una situación de vulneración económica por la Covid-19 y que residan en viviendas de titularidad municipal. Por otro lado, Guillén ha explicado que su partido ha pedido “la apertura de una línea de ayudas al alquiler de hasta 200 euros sobre la vivienda habitual” que esté circunscrita únicamente para vecinos que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica por estar afectados por un ERTE o a causa de ser titulares de actividades económicas que a causa del decreto del estado de alarma se han visto obligados a cesar su actividad o hayan visto reducida su facturación en más de un 75% durante este período.