• El portaveu liberal, Enrique Porcar, demana sol·licitar a la Diputació i al Consell Comarcal línies de finançament preferent vinculades a aquest programa

Sarrià de Ter, dimarts 11 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Sarrià de Ter, Enrique Porcar, ha presentat una bateria de mesures al govern per a minimitzar l’impacte de la crisi en la localitat entre les quals destaca la proposta d’aplicar una ajuda extraordinària per a pimes i autònoms que van haver de tancar la seva activitat a causa de l’estat d’alarma i que consisteix en “la concessió d’ajudes de fins a 1.000 euros a fons perdut amb el compromís que reprenguin la seva activitat com a mínim durant sis mesos”. A més, ha afegit la idea de potenciar el co-working “mitjançant una relaxació tarifària temporal d’entre tres i sis mesos per a impulsar les iniciatives en curs”.

En el mateix document, el portaveu liberal també ha assenyalat la necessitat de sol·licitar a la Diputació i al Consell Comarcal del Gironès línies de finançament preferent amb períodes de devolució amplis “vinculats a aquests programes per a no endeutar en excés l’Ajuntament”. Porcar ha assegurat que aquesta recerca de fons de finançament per al municipi també ha de permetre “tenir accés a les línies i programes de desenvolupament econòmic i social que s’impulsin des de l’administració autonòmica o estatal”.

D’altra banda, el portaveu taronja ha proposat aprofitar l’actual situació per a fomentar l’administració electrònica i la digitalització del municipi “proporcionant una xarxa wifi gratuïta per a facilitar que els ciutadans que ho necessitin puguin connectar-se lliurement i donant suport a la digitalització de comerços, empreses i mercats municipals aprofitant les solucions implantades durant la Covid-19”. Porcar ha volgut remarcar que totes aquestes mesures han de ser simultànies “a la creació d’ajudes per a famílies en risc d’exclusió”.

 

 

Cs Sarrià propone ayudas de hasta 1.000 euros a pymes y autónomos que reemprendan su actividad durante un mínimo de 6 meses

  • El portavoz liberal, Enrique Porcar, pide solicitar a la Diputación y al Consell Comarcal líneas de financiación preferente vinculados a este programa

Sarrià de Ter, martes 11 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Sarrià de Ter, Enrique Porcar, ha presentado una batería de medidas al gobierno para minimizar el impacto de la crisis en la localidad entre las que destaca la propuesta de aplicar una ayuda extraordinaria para pymes y autónomos que debieron cerrar su actividad a causa del estado de alarma y que consiste en “la concesión de ayudas de hasta 1.000 euros a fondo perdido con el compromiso que retomen su actividad como mínimo durante seis meses”. Además, ha añadido la idea de potenciar el co-working “mediante una relajación tarifaria temporal de entre tres y seis meses para impulsar las iniciativas en curso”.

En el mismo documento, el portavoz liberal también ha señalado la necesidad de solicitar a la Diputación y al Consell Comarcal del Gironès líneas de financiación preferente con períodos de devolución amplios “vinculados a estos programas para no endeudar en exceso al Ayuntamiento”. Porcar ha asegurado que ésta búsqueda de fondos de financiación para el municipio también debe permitir “tener acceso a las líneas y programas de desarrollo económico y social que se impulsen desde la administración autonómica o estatal”.

Por otro lado, el portavoz naranja ha propuesto aprovechar la actual situación para fomentar la administración electrónica y la digitalización del municipio “proporcionando una red wifi gratuita para facilitar que los ciudadanos que lo necesiten puedan conectarse libremente y apoyando la digitalización de comercios, empresas y mercados municipales aprovechando las soluciones implantadas durante la Covid-19”. Porcar ha querido remarcar que todas estas medidas deben ser simultáneas “a la creación de ayudas para familias en riesgo de exclusión”.