• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, reclama la mesura per a poder determinar si les adjudicacions milionàries realitzades són nul·les de ple dret

Girona, dimarts 12 de maig de 2020.- Al grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Girona no li van convèncer les explicacions del govern municipal sobre la delegació de competències a la Junta de Govern Local sense comptar amb majoria absoluta i per això el seu portaveu, Daniel Pamplona, ha demanat a l’alcaldessa de la ciutat que elevi a la Comissió Jurídica Assessora aquest assumpte. “Aquest escenari no pot quedar obert, l’oposició i tota la ciutadania té dret a conèixer la veritat sobre l’ocultació deliberada d’informació sobre si el govern va cometre una irregularitat en desviar competències del ple cap a la Junta de Govern Local sense, presumptament, tenir potestat per a fer-ho”, ha exposat Pamplona.

El portaveu taronja considera imprescindible que la Comissió Jurídica Assessora es pronunciï sobre aquesta matèria. “Ara mateix disposem d’un informe d’intervenció que assegura que la cessió no es podia fer amb majoria simple i un informe de secretaria que sí que l’empara, necessitem aclarir-ho perquè s’han adjudicat contractes milionaris que podrien ser nuls”, ha manifestat Pamplona.

“El que ens van oferir ahir en el ple va ser un relat esbiaixat sobre aquest assumpte i l’alcaldessa va voler desviar l’atenció cap als tècnics però el tema de fons és si podien o no podien arrogar-se competències del ple”, ha insistit Pamplona. El portaveu liberal també s’ha queixat de “l’ocultació deliberada d’informació” per part del govern, que no va informar sobre l’existència dels informes de conclusions ni dels informes provisionals fins al passat 7 de maig “quan, com a mínim, al novembre ja disposaven d’un informe previ posant en dubte el desviament de competències del ple cap a la Junta de Govern Local.

 

 

Cs Girona pide al gobierno municipal que eleve a la Comisión Jurídica Asesora la cesión de competencias a la Junta de Gobierno

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, reclama la medida para poder determinar si las adjudicaciones millonarias realizadas son nulas de pleno derecho

Girona, martes 12 de mayo de 2020.- Al grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Girona no le convencieron las explicaciones del gobierno municipal sobre la delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local sin contar con mayoría absoluta y por ello su portavoz, Daniel Pamplona, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad que eleve a la Comisión Jurídica Asesora este asunto. “Este escenario no puede quedar abierto, la oposición y toda la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre la ocultación deliberada de información sobre si el gobierno cometió una irregularidad al desviar competencias del pleno hacia la Junta de Gobierno Local sin, presuntamente, tener potestad para hacerlo”, ha expuesto Pamplona.

El portavoz naranja considera imprescindible que la Comisión Jurídica Asesora se pronuncie sobre esta materia. “Ahora mismo disponemos de un informe de intervención que asegura que la cesión no se podía hacer con mayoría simple y un informe de secretaría que sí lo ampara, necesitamos aclararlo porqué se han adjudicado contratos millonarios que podrían ser nulos”, ha manifestado Pamplona.

“Lo que nos ofrecieron ayer en el pleno fue un relato sesgado sobre este asunto y la alcaldesa quiso desviar la atención hacia los técnicos pero el tema de fondo es si podían o no podían arrogarse competencias del pleno”, ha insistido Pamplona. El portavoz liberal también se ha quejado de “la ocultación deliberada de información” por parte del gobierno, que no informó sobre la existencia de los informes de conclusiones ni de los informes provisionales hasta el pasado 7 de mayo “cuando, como mínimo, en noviembre ya disponían de un informe previo poniendo en duda el desvío de competencias del pleno hacia la Junta de Gobierno Local.