• La portaveu liberal, Rebeca López, també proposa ampliar l’espai dedicat a les terrasses de restauració i l’exempció del pagament per ocupació de via pública

Vilafant, dilluns 11 de maig de 2020.- La portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha demanat consensuar entre tots els representants municipals “una ajuda per a autònoms empadronats o que exerceixin la seva activitat únicament a Vilafant que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de l’estat d’alarma i puguin demostrar-ho objectivament”. A més, també ha proposat planificar un paquet d’ajudes per al manteniment i la reactivació de l’activitat comercial i empresarial així com mantenir oficines i línies d’atenció i assessorament per a autònoms i pimes.

Pel que respecta a la situació econòmica, López també ha sol·licitat que l’ajuntament, durant l’any 2020, exoneri del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública a bars i restaurants del municipi, “se li retorni l’import a qui l’hagi pagat” i es permeti, de manera excepcional, “flexibilitzar l’ampliació d’espais de la via pública per terrasses de restauració perquè els clients puguin mantenir les distàncies de seguretat mentre aquests locals només estiguin operant al 50%”.

La portaveu taronja ha reclamat que en la comissió de treball permanent sobre la Covid-19 estiguin integrats representants del teixit econòmic i empresarial i representants de treballadors i aturats, que puguin “acudir a les diferents entitats del municipi per a explicar les conseqüències i els problemes derivats de la pandèmia i oferir ajuda i assessorament als veïns per a poder tornar a la seva rutina habitual”.

 

 

Cs Vilafant pide crear una ayuda económica para los autónomos del municipio que hayan visto reducida su facturación a causa del estado de alarma

  • La portavoz liberal, Rebeca López, también propone ampliar el espacio dedicado a las terrazas de restauración y la exención del pago por ocupación de vía pública

Vilafant, lunes 11 de mayo de 2020.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Vilafant, Rebeca López, ha pedido consensuar entre todos los representantes municipales “una ayuda para autónomos empadronados o que ejerzan su actividad únicamente en Vilafant que hayan visto reducida su facturación a causa del estado de alarma y puedan demostrarlo objetivamente”. Además, también ha propuesto planificar un paquete de ayudas para el mantenimiento y la reactivación de la actividad comercial y empresarial así como mantener oficinas y líneas de atención y asesoramiento para autónomos y pymes.

Por lo que respecta a la situación económica, López también ha solicitado que el ayuntamiento, durante el año 2020, exonere del pago de la tasa de ocupación de la vía pública a bares y restaurantes del municipio, “se le devuelva el importe a quién lo haya pagado” y se permita, de forma excepcional, “flexibilizar la ampliación de espacios de la vía pública por terrazas de restauración para que los clientes puedan mantener las distancias de seguridad mientras estos locales solo estén operando al 50%”

La portavoz naranja ha reclamado que en la comisión de trabajo permanente sobre la Covid-19 estén integrados representantes del tejido económico y empresarial y representantes de trabajadores y desempleados, que puedan “acudir a las distintas entidades del municipio para explicar las consecuencias y los problemas derivados de la pandemia y ofrecer ayuda y asesoramiento a los vecinos para poder regresar a su rutina habitual”.