• El portaveu liberal, Cristhian Ortiz, demana desenvolupar un protocol que contempli disposar de mascaretes i guants en estoc i equipaments que puguin usar-se com a hospital de campanya

Blanes, dilluns 11 de maig de 2020.- Davant la situació anòmala que experimentarà la temporada turística enguany, el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, ha proposat al govern la creació d’un pla integrat de mesures de prevenció en platges, hotels i càmpings que permetin “preservar la marca de Blanes com a vila turística i destinació segura”. Aquest pla “hauria de comptar amb el major consens possible” per a detallar la implantació de mesures i protocols d’actuació i gestió d’espais públics i “comptar amb mesures específiques per a restaurants, terrasses, bars i establiments comercials”.

Ortiz ha apuntat que treballar en un pla d’aquestes característiques permetria proposar, entre altres coses, “la creació de carrils temporals unidireccionals per a les zones de major afluència de vianants i així minimitzar el risc de contagi”. No obstant això, en paral·lel a aquest pla també ha proposat dissenyar protocols per a futures situacions d’alarma i que, en cas de nous confinaments, “puguem tenir clar per endavant en quins punts de Blanes hem d’actuar abans, com blindar els accessos de manera àgil, disposar de mascaretes i guants en estoc i localitzar equipaments que puguin ser útils com a hospital de campanya”.

Finalment, el portaveu liberal ha volgut remarcar la necessitat de modificar el pressupost municipal “perquè moltes partides han quedat obsoletes i s’ha de tornar a calcular tot per a transformar recursos en ajudes a famílies afectades, promocionar-nos turísticament i establir mesures per a autònoms i pimes”.

 

 

Cs Blanes propone al gobierno un plan de prevención en playas, hoteles y campings para reforzar la marca turística del municipio

  • El portavoz liberal, Cristhian Ortiz, pide desarrollar un protocolo que contemple disponer de mascarillas y guantes en stock y equipamientos que puedan usarse como hospital de campaña

Blanes, lunes 11 de mayo de 2020.- Ante la situación anómala que experimentará la temporada turística este año, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Blanes, Cristhian Ortiz, ha propuesto al gobierno la creación de un plan integrado de medidas de prevención en playas, hoteles y campings que permitan “preservar la marca de Blanes como villa turística y destino seguro”. Dicho plan “debería contar con el mayor consenso posible” para detallar la implantación de medidas y protocolos de actuación y gestión de espacios públicos y “contar con medidas específicas para restaurantes, terrazas, bares y establecimientos comerciales”.

Ortiz ha apuntado que trabajar en un plan de estas características permitiría proponer, entre otras cosas, “la creación de carriles temporales unidireccionales para las zonas de mayor afluencia de peatones y así minimizar el riesgo de contagio”. Sin embargo, en paralelo a este plan también ha propuesto diseñar protocolos para futuras situaciones de alarma y que, en caso de nuevos confinamientos, “podamos tener claros de antemano en qué puntos de Blanes debemos actuar antes, como blindar los accesos de forma ágil, disponer de mascarillas y guantes en stock y localizar equipamientos que puedan ser útiles como hospital de campaña”.

Por último, el portavoz liberal ha querido remarcar la necesidad de modificar el presupuesto municipal “porqué muchas partidas han quedado obsoletas y debe recalcularse todo para destinar recursos para ayudas a familias afectadas, promocionarnos turísticamente y establecer medidas para autónomos y pymes”.