• El portaveu liberal, Héctor Amelló, indica que l’objectiu és protegir els treballadors, salvar llocs de treball i generar paquets d’ajudes a famílies afectades

Figueres, diumenge 10 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat que demà lliurarà al govern un pla amb mig centenar de mesures econòmiques, socials i sanitàries per a fer front a la crisi provocada per la Covid-19 a la capital alt empordanesa. “L’objectiu de les mesures sanitàries serà protegir els treballadors essencials i la creació de protocols d’actuació per si es produeix un rebot, les mesures econòmiques se centraran en salvar llocs de treball, ajudar a autònoms i empresaris i evitar el tancament del nostre principal sector, que és de serveis; pel que fa a les mesures socials se centraran en crear paquets d’ajudes a famílies afectades per la Covid-19”, ha esbossat.

El portaveu liberal ha considerat prioritari atendre els veïns afectats per ERTE, reduccions de salari i els que estiguin en risc d’exclusió social. “Figueres ja era una ciutat fràgil, tal com reflectia la radiografia de la pobresa que es va realitzar a petició nostra i per això és important reforçar les línies d’atenció familiar perquè són milers els ciutadans que es troben en una situació molt delicada” ha explicat.

Amelló ha assegurat que és moment d’ “aixecar la mirada, buscar el consens i treballar units per a superar aquesta crisi”, per aquesta raó també demanarà la creació d’un fòrum de reactivació i reconstrucció sanitària, econòmica i social on estiguin representats tots els partits, el teixit empresarial i social de la ciutat, així com els propis ciutadans per a “consensuar totes les mesures necessàries”. El regidor també ha volgut remarcar que serà necessari “reestructurar profundament el pressupost, que va néixer obsolet en no contemplar cap mesura per a la Covid-19”.

 

 

Cs Figueres entregará al gobierno un plan con medio centenar de medidas económicas, sociales y sanitarias para hacer frente a la Covid-19

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, indica que el objetivo es proteger a los trabajadores, salvar empleos y generar paquetes de ayudas a familias afectadas

Figueres, domingo 10 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciado que mañana entregará al gobierno un plan con medio centenar de medidas económicas, sociales y sanitarias para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19 en la capital alto ampurdanesa. “El objetivo de las medidas sanitarias será proteger a los trabajadores esenciales y la creación de protocolos de actuación por si se da un rebote, las medidas económicas se centrará en salvar empleos, ayudar a autónomos y empresarios y evitar el cierre de nuestro principal sector, que es de servicios; en cuanto a las medidas sociales se centrarán en crear paquetes de ayudas a familias afectadas por la Covid-19”, ha esbozado.

El portavoz liberal ha considerado prioritario atender a los vecinos afectados por ERTE, reducciones de salario y los que estén en riesgo de exclusión social. “Figueres ya era una ciudad frágil, tal como reflejaba la radiografía de la pobreza que se realizó a petición nuestra y por ello es importante reforzar la líneas de atención familiar porqué son miles los ciudadanos que se encuentran en una situación muy delicada” ha explicado.

Amelló ha asegurado que es momento de “levantar la mirada, buscar el consenso y trabajar unidos para superar esta crisis”, por esa razón también pedirá la creación de un foro de reactivación y reconstrucción sanitaria, económica y social donde estén representados todos los partidos, el tejido empresarial y social de la ciudad, así como los propios ciudadanos para “consensuar todas las medidas necesarias”. El concejal también ha querido remarcar que será necesario “reestructurar profundamente el presupuesto, que nació obsoleto al no contemplar ninguna medida para la Covid-19”.