• El portaveu liberal, Joan Farré, considera que els familiars dels usuaris “tenen dret a saber com s’han pres les decisions i quins criteris s’han seguit”

Palafrugell, dissabte 9 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Palafrugell, Joan Farré, sol·licitarà a l’alcalde de la població que convoqui un ple extraordinari monogràfic sobre la residència Palafrugell Gent Gran, epicentre local de les víctimes i afectats per la Covid-19. “Son moltes les famílies que s’han queixat públicament que es van assabentar per la premsa dels casos de coronavirus al centre i que se’ls ha anat informant a través de l’associació però no directament des de la direcció”, ha exposat Farré.

“Els familiars i usuaris de la residència tenen dret a disposar de tota la informació i és necessari saber les causes que han provocat la greu situació en el centre per evitar que pugui tornar a passar”, ha manifestat el regidor. Farré ha indicat que la celebració d’un ple extraordinari “serà un exercici de transparència” que facilitarà l’accés a la informació sobre la forma en què com s’ha gestionat la crisi a la residència.

Farré ha reclamat també que el ple extraordinari incorpori en l’ordre del dia un punt per crear una comissió de control per analitzar l’alta mortalitat pel coronavirus a la residència. “Una comissió que haurà de ser externa al patronat de la fundació i haurà de comptar amb els càrrecs municipals, tècnics, professionals experts en la gestió de residència, l’associació de residents, treballadors i el defensor del ciutadà”, ha precisat.

El regidor taronja ha justificat aquesta petició al·legant que es tracta d’una situació excepcional, “d’una gravetat com no havíem vist mai i els representants públics tenim la responsabilitat de posar sobre la taula tota la informació”, l’absència de la qual ha sigut el més criticat per part dels familiars i amics dels usuaris del centre, “als quals volem acompanyar en aquests difícils moments i traslladem el nostre condol per les pèrdues dels seus éssers estimats”.

 

 

Cs Palafrugell pide la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico sobre la residencia Gent Gran para que los familiares dispongan de toda la información

  • El portavoz liberal, Joan Farré, considera que los familiares de los usuarios “tienen derecho a saber de qué modo se han tomado las decisiones y qué criterios se han seguido”

Palafrugell, sábado 9 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Palafrugell, Joan Farré, solicitará al alcalde de la población que convoque un pleno extraordinario monográfico sobre la residencia Palafrugell Gent Gran, epicentro local de las víctimas y afectados por la Covid-19. “Son muchas las familias que se han quejado públicamente que se enteraron por la prensa de los casos de coronavirus en el centro y que se les ha ido informando a través de la asociación pero no directamente desde la dirección”, ha expuesto Farré.

“Los familiares y usuarios de la residencia tienen derecho a disponer de toda la información y es necesario saber las causas que han provocado la grave situación en el centro para evitar que pueda volver a pasar”, ha manifestado el concejal. Farré ha indicado que la celebración de un pleno extraordinario “será un ejercicio de transparencia” que facilitará el acceso a la información sobre la forma en qué se ha gestionado la crisis a la residencia.

Farré ha reclamado también que el pleno extraordinario incorpore en el orden del día un punto para crear una comisión de control para analizar la alta mortalidad por el coronavirus en la residencia. “Una comisión que tendrá que ser externa al patronato de la fundación y deberá contar con los cargos municipales, técnicos, profesionales expertos en la gestión de residencia, la asociación de residentes, trabajadores y el defensor del ciudadano”, ha precisado.

El concejal naranja ha justificado esta petición alegando que se trata de una situación excepcional, “de una gravedad como no habíamos visto nunca y los representantes públicos tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa toda la información”, la ausencia de la cual ha sido lo más criticado por parte de los familiares y amigos de los usuarios del centro, “a quienes queremos acompañar en estos difíciles momentos y trasladamos nuestro pésame por las pérdidas de sus seres queridos”.