• El portaveu liberal, José Manuel Álvarez, també ha sol·licitat la creació d’un comitè de seguiment de la pandèmia

Roses, dimarts 12 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Roses, José Manuel Álvarez, ha anunciat la presentació al govern local d’un document amb mesures específiques per abordar la crisi de la Covid-19 entre les quals es troba la proposta celebrar en el teatre de Roses, quan sigui possible, un acte d’agraïment al personal professional i voluntari que ha lluitat en primera línia contra la pandèmia. “Tothom és conscient que voluntaris, sanitaris, metges, policies, i altres grups professionals estan fent una inestimable tasca per a protegir-nos a tots els ciutadans fins i tot posant la seva vida en risc des del primer moment i això és just agrair-ho”, ha manifestat Álvarez.

“Són molts els professionals i voluntaris que s’han bolcat a frenar la pandèmia i un acte de reconeixement és el mínim que podem fer per ells”, ha remarcat. A més, ha demanat que en els arxius municipals figurin els noms dels professionals i voluntaris locals que “han estat lluitant com a herois”.

D’altra banda, Álvarez també ha sol·licitat la creació d’un comitè de seguiment de la pandèmia “per si es produeix un rebrot”, reorganitzar el pressupost municipal per a destinar partides a les persones i famílies afectades per la Covid-19 i crear un programa de recuperació social i econòmica per al municipi.

 

 

Cs Roses propone celebrar un acto de agradecimiento a los profesionales y voluntarios que han luchado en primera línea contra la Covid-19

  • El portavoz liberal, José Manuel Álvarez, también ha solicitado la creación de un comité de seguimiento de la pandemia

Roses, martes 12 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en al ayuntamiento de Roses, José Manuel Álvarez, ha anunciado la presentación al gobierno local de un documento con medidas específicas para abordar la crisis de la Covid-19 entre las que se encuentra la propuesta de celebrar en el teatro de Roses, cuando sea posible, un acto de agradecimiento al personal profesional y voluntario que ha luchado en primera línea contra la pandemia. “Todo el mundo es consciente que voluntarios, sanitarios, médicos, policías, y otros grupos profesionales están haciendo una inestimable labor para protegernos a todos los ciudadanos aún poniendo su vida en riesgo desde el primer momento y eso es justo agradecerlo”, ha manifestado Álvarez.

 “Son muchos los profesionales y voluntarios que se han volcado en frenar la pandemia y un acto de reconocimiento es lo mínimo que podemos hacer por ellos”, ha remarcado. Además, ha pedido que en los archivos municipales figuren los nombres de los profesionales y voluntarios locales que “han estado luchando como héroes”.

Por otro lado, Álvarez también ha solicitado la creación de un comité de seguimiento de la pandemia “por si se produce un rebrote”, reorganizar el presupuesto municipal para destinar partidas a las personas y familias afectadas por la Covid-19 y crear un programa de recuperación social y económica para el municipio.