• El portaveu liberal, Cristóbal Posadas, també veu necessari iniciar una campanya de promoció per a tornar a posicionar el municipi en el mercat turístic

Palamós, dijous 7 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Palamós, Cristóbal Posadas, ha proposat una sèrie de mesures de reactivació econòmica per al municipi com ara la reducció del 50% en l’impost de vehicles per als grans tenidors com concessionaris i compra-venda de segona mà i en la taxa d’ocupació de la via pública. “Hem de protegir als comerços minoristes del nostre municipi que estan patint els estralls provocats per la Covid-19”, ha justificat el regidor.

Posadas també ha apostat per la necessitat d’iniciar una campanya de promoció del municipi tant a nivell provincial, autonòmic, estatal i internacional per a “començar de nou una estratègia de visualització i posicionament que ens permeti recuperar l’afluència de turistes i estar preparats per a quan es restauri la normalitat”. Per al regidor, aquestes campanyes hauran de servir també per a promocionar els espais culturals, turístics i d’oci del municipi.

D’altra banda, Posadas ha remarcat la necessitat de treballar amb associacions i empreses de Palamós que permetin la creació d’un espai conjunt que serveixi de plataforma on-line i app’s per a promocionar paquets d’activitats que permetin la seva contractació directa per part dels usuaris. “Estem parlant de facilitar la contractació de cursos de vela, busseig, esport, visites guiades”, ha exposat.

 

 

Cs Palamós propone la reducción del 50% en el impuesto de vehículos y en la tasa de ocupación de vía pública

  • El portavoz liberal, Cristóbal Posadas, también ve necesario iniciar una campaña de promoción para volver a posicionar el municipio en el mercado turístico

Palamós, jueves 7 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Palamós, Cristóbal Posadas, ha propuesto una serie de medidas de reactivación económica para el municipio tales como la reducción del 50% en el impuesto de vehículos para los grandes tenedores como concesionarios y compra-venta de segunda mano y en la tasa de ocupación de la vía pública. “Debemos proteger a los comercios minoristas de nuestro municipio que están sufriendo los estragos provocados por la Covid-19”, ha justificado el concejal.

Posadas también ha apostado por la necesidad de iniciar una campaña de promoción del municipio tanto a nivel provincial, autonómico, estatal e internacional para “empezar de nuevo una estrategia de visualización y posicionamiento que nos permita recuperar la afluencia de turistas y estar preparados para cuando se restaure la normalidad”. Para el concejal, dichas campañas deberán servir también para promocionar los espacios culturales, turísticos y de ocio del municipio.

Por otro lado, Posadas ha remarcado la necesidad de trabajar con asociaciones y empresas de Palamós que permitan la creación de un espacio conjunto que sirva de plataforma on-line y app’s para promocionar paquetes de actividades que permitan su contratación directa por parte de los usuarios. “Estamos hablando de facilitar la contratación de cursos de vela, buceo, deporte, visitas guiadas”, ha expuesto.