• El portaveu liberal, Luís Martín de Pozuelo, demana també una anàlisi de la situació de vulnerabilitat i afectació de la crisi en el municipi

La Jonquera, dimecres 6 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una bateria de propostes a l’ajuntament per a iniciar un pla de recuperació sanitària, social i econòmica per l’afectació de la Covid-19. Entre les mesures proposades, ha destacat l’elaboració d’un protocol d’actuació sanitària en el municipi davant un rebrot de la Covid-19, el qual haurà d’anar acompanyat “d’una anàlisi de la situació sanitària del poble, la situació en les residències i l’activació de mecanismes d’atenció psicològica a persones afectades pel coronavirus”.

De Pozuelo també ha volgut incidir en la importància d’“adaptar la fiscalitat municipal a la situació creada pel coronavirus”. En concret, ha manifestat la necessitat d’establir i mantenir moratòries i exempcions de pagament d’impostos i taxes municipals “a famílies vulnerables, propietaris de locals que hagin aplicat una condonació o reducció de la renda de lloguer i autònoms i comerciants afectats per l’estat d’alarma”. Al mateix temps, ha proposat la realització d’una campanya de publicitat institucional de les associacions de comerciants del municipi perquè es promocionin sota la marca ‘La Jonquera-Pertús’ per a “reactivar el comerç, la restauració i generi confiança entre els consumidors d’ambdós costats de la frontera”. “És important que aquesta campanya es realitzi abans que França decideixi obrir la seva frontera”, ha remarcat.

D’altra banda, el regidor taronja ha considerat important la realització d’una anàlisi de la situació de vulnerabilitat i afectació de la crisi a La Jonquera “amb dades globals de desocupació, accés a prestacions socials, situacions d’emergència habitacional, persones sense llar i pobresa energètica” com a pas previ a la creació de fons extraordinaris per a l’atenció de polítiques socials i de desenvolupament de plans d’ocupació adaptats.

 

 

Cs La Jonquera propone elaborar un protocolo de actuación ante un rebrote de la Covid-19 y activar una campaña comercial bajo la marca ‘La Jonquera-Pertús’

  • El portavoz liberal, Luís Martín de Pozuelo, pide también un análisis de la situación de vulnerabilidad y afectación de la crisis en el municipio

La Jonquera, miércoles 6 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentado una batería de propuestas al ayuntamiento para iniciar un plan de recuperación sanitaria, social y económica por la afectación de la Covid-19. Entre las medidas propuestas, ha destacado la elaboración de un protocolo de actuación sanitaria en el municipio ante un rebrote de la Covid-19, el cuál deberá ir acompañado “de un análisis de la situación sanitaria del pueblo, la situación en las residencias y la activación de mecanismos de atención psicológica a personas afectadas por el coronavirus”.

De Pozuelo también ha querido incidir en la importancia de “adaptar la fiscalidad municipal a la situación creada por el coronavirus”. En concreto, ha manifestado la necesidad de establecer y mantener moratorias y exenciones de pago de impuesto y tasas municipales “a familias vulnerables, propietarios de locales que hayan aplicado una condonación o reducción de la renta de alquiler y a autónomos y comerciantes afectados por el estado de alarma”. Al mismo tiempo, ha propuesto la realización de una campaña de publicidad institucional de las asociaciones de comerciantes del municipio para que se promocionen bajo la marca ‘La Jonquera-Pertús’ para “reactivar el comercio, la restauración y genere confianza a los consumidores de ambos lados de la frontera”. “Es importante que esta campaña se realice antes que Francia decida abrir su frontera”, ha remarcado.

Por otro lado, el concejal naranja ha considerado importante la realización de un análisis de la situación de vulnerabilidad y afectación de la crisis en La Jonquera “con datos globales de desempleo, acceso a prestaciones sociales, situaciones de emergencia habitacional, personas sin hogar y pobreza energética” como paso previo a la creación de fondos extraordinarios para la atención de políticas sociales y de desarrollo de planes de empleo adaptados.