• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, demana al govern que estudiï la iniciativa, que seria un únic pagament en forma de subvenció per al desenvolupament econòmic per a empadronats amb residència fiscal a Girona

Girona, dimecres 6 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha indicat la necessitat de fer front a l’aturada econòmica sense precedents que ha suposat l’expansió de la Covid-19 i és en aquest sentit que ha presentat una moció en la qual demana estudiar la possibilitat d’establir una dotació pressupostària d’ 1’35 milions d’euros “perquè sigui distribuïda entre autònoms i treballadors per compte propi empadronats i amb residència fiscal a Girona a través d’un únic pagament de 300 euros en forma de subvenció per al desenvolupament econòmic”. Aquest pagament estaria reservat per a tots aquells que hagin vist reduïda la seva activitat en un mínim del 75% de la facturació o bé a qui s’hagi vist obligat a tancar el seu negoci durant el període de l’estat d’alarma.

Pamplona ha assegurat que aquest tipus d’ajudes són necessàries perquè “les mesures econòmiques nacionals i autonòmiques que s’han dut a terme, habitualment són insuficients, però podrien complementar-se amb propostes des de l’àmbit local, com aquesta que presenta Ciutadans”. El regidor ha volgut ressaltar que aquesta també és una de les raons per les quals ha presentat la proposta en forma de moció “perquè pugui ser acordada per tots els grups municipals en un esforç per tirar endavant i pal·liar els efectes de la crisi, però és necessari que el govern faci pas”. A més, ha indicat que l’aprovació de la mesura va acompanyada d’un compromís per a donar la màxima difusió perquè estiguin al corrent els autònoms i les principals associacions i empresaris de la ciutat.

El portaveu taronja també ha volgut remarcar que aquesta ajuda haurà de demanar-se de manera individual i per això haurà d’establir-se un període de presentació de sol·licituds el qual “entenem que contempli des de l’endemà a la promulgació oficial de la convocatòria i fins al 30 de setembre de 2020 o esgotar la partida pressupostària dedicada a aquesta ajuda”.

 

 

Cs Girona propone una ayuda de 300 euros para autónomos y trabajadores por cuenta propia que hayan perdido el 75% de la facturación por la Covid-19

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, pide al gobierno que estudie la iniciativa, que sería un único pago en forma de subvención para el desarrollo económico para empadronados con residencia fiscal en Girona

Girona, miércoles 6 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha indicado la necesidad de hacer frente al parón económico sin precedentes que ha supuesto la expansión de la Covid-19 y es en ese sentido que ha presentado una moción en la que pide estudiar la posibilidad de establecer una dotación presupuestaria de 1’35 millones de euros “para que sea distribuida entre autónomos y trabajadores por cuenta propia empadronados y con residencia fiscal en Girona a través de un único pago de 300 euros en forma de subvención para el desarrollo económico”. Este pago estaría reservado para todos aquellos que hayan visto reducida su actividad en un mínimo del 75% de la facturación o bien a los que se han visto obligados a cerrar su negocio durante el periodo del estado de alarma.

Pamplona ha asegurado que este tipo de ayudas son necesarias porqué “las medidas económicas nacionales y autonómicas que se han llevado a cabo, habitualmente son insuficientes, pero podrían complementarse con propuestas desde el ámbito local, como esta que presenta Ciudadanos”. El concejal ha querido resaltar que esta también es una de las razones por las que ha presentado la propuesta en forma de moción “para que pueda ser acordada por todos los grupos municipales en un esfuerzo por salir adelante y paliar los efectos de la crisis, pero es necesario que el gobierno de el paso”. Además, ha indicado que la aprobación de la medida va acompañada de un compromiso para dar la máxima difusión para que estén al corriente los autónomos y las principales asociaciones y empresarios de la ciudad.

El portavoz naranja también ha querido remarcar que dicha ayuda deberá pedirse de forma individual y por ello deberá establecerse un periodo de presentación de solicitudes el cuál “entendemos que contemple desde el día siguiente a la promulgación oficial de la convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2020 o agotar la partida presupuestaria dedicada a esta ayuda”.