• El portaveu liberal, Joan Farré, indica la necessitat de realitzar propostes de millora que evitin que es pugui reproduir una tragèdia similar amb 29 morts i 35 infectats

Palafrugell, dilluns 4 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Palafrugell, Joan Farré, ha indicat que sol·licitarà al govern municipal la creació d’una comissió de control per “fer un anàlisi exhaustiu que permeti identificar les causes que han provocat que la COVID-19 hagi atacat de forma tan virulenta la residència Palafrugell Gent Gran provocant 29 morts i 35 infectats”. Farré ha indicat que aquesta comissió haurà de ser externa al patronat de la fundació tot i que haurà de comptar amb representació de càrrecs municipals, tècnics i professionals experts en la gestió de residències, l’associació dels residents de la fundació, treballadors, membres de la societat civil i el defensor del ciutadà. “Del que es tracta és d’escoltar totes les parts i fer propostes de millora en la gestió o els canvis estructurals que es necessitin”.

El portaveu liberal ha indicat que les dades d’afectació que ofereix la residència “contrasten de manera contundent respecta la resta de geriàtrics del nostre entorn comarcal i provincial” i és per aquesta raó que considera imprescindible la creació d’aquesta comissió de control. De fet, Farré ha indicat que el reglament orgànic municipal “contempla en el seu article 76 que l’alcalde proposi la creació d’una comissió que haurà de ser aprovada pel ple”. “La gran incidència del coronavirus a la residència és angoixant i obliga a analitzar les raons que ho han provocat”, ha afegit.

Farré ha volgut tenir també un record per les persones difuntes i el seus familiars, amics i ciutadans del municipi. “Són moments de silenci, dolor i acompanyament i cal un anàlisi profund per implementar els canvis necessaris perquè no torni a repetir-se una tragèdia similar”, ha puntualitzat.

 

 

Cs Palafrugell pide crear una comisión de control para analizar la alta mortalidad por Covid-19 en la residencia Palafrugell Gent Gran

  • El portavoz liberal, Joan Farré, indica la necesidad de realizar propuestas de mejora que eviten que se pueda reproducir una tragedia similar con 29 muertos y 35 infectados

Palafrugell, lunes 4 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Palafrugell, Joan Farré, ha indicado que solicitará al gobierno municipal la creación de una comisión de control para “hacer un análisis exhaustivo que permita identificar las causas que han provocado que la COVID-19 haya atacado de forma tan virulenta la residencia Palafrugell Gent Gran provocando 29 muertos y 35 infectados”. Farré ha indicado que esta comisión deberá ser externa al patronato de la fundación a pesar de que tendrá que contar con representación de cargos municipales, técnicos y profesionales expertos en la gestión de residencias, la asociación de los residentes de la fundación, trabajadores, miembros de la sociedad civil y el defensor del ciudadano. “De lo que se trata es de escuchar a todas las partes y hacer propuestas de mejora en la gestión o los cambios estructurales que se necesiten”.

El portavoz liberal ha indicado que los datos de afectación que ofrece la residencia “contrastan de manera contundente respecto al resto de geriátricos de nuestro entorno comarcal y provincial” y es por esta razón que considera imprescindible la creación de esta comisión de control. De hecho, Farré ha indicado que el reglamento orgánico municipal “contempla en su artículo 76 que el alcalde proponga la creación de una comisión que tendrá que ser aprobada por el pleno”. “La gran incidencia del coronavirus en la residencia es angustiosa y obliga a analizar las razones que lo han provocado”, ha añadido.

Farré ha querido tener también un recuerdo por las personas difuntas y sus familiares, amigos y ciudadanos del municipio. “Son momentos de silencio, dolor y acompañamiento y hace falta un análisis profundo para implementar los cambios necesarios para que no vuelva a repetirse una tragedia similar”, ha puntualizado.