• El portaveu municipal, Jordi Hernández, indica que l’equipament disposa de grans càmeres frigorífiques, millor accessibilitat i moll de càrrega i descàrrega

Lloret de Mar, dilluns 27 d’abril de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, ha proposat que el centre de distribució d’aliments que actualment es troba al carrer Girona “i no reuneix les característiques mínimes” es traslladi al Mercat Municipal de forma immediata. “La Covid-19 està provocant una crisi sanitària i econòmica que està multiplicant cada dia el nombre de sol·licituds del centre de distribució d’aliments i és necessari canviar-lo d’ubicació per fer-lo més accessible i dotar-lo de millors condicions” ha afirmat.

Hernández ha indicat que la opció del Mercat Municipal “és la més sensata, econòmica i fàcil de realitzar” perquè, a banda que està situat al centre del poble, és accessible a peu i disposa d’aparcament per als usuaris que s’hi han de desplaçar, disposa de cambres frigorífiques a diferents temperatures per carn, peix i verdures amb espai disponible, hi ha cambres congelador que no es fan servir i diferents magatzems per a producte sec, moll de càrrega i descàrrega i equip muntacàrregues per facilitar el transport dins el mercat.

“Es tracta d’un equipament municipal infrautilizat perquè moltes parades han tancat per jubilació i la concessió, que va acabar el 2014, no s’ha renovat ni s’han obert noves botigues, per tant hi ha disponibilitat de locals i espais per ubicar-hi el centre de distribució d’aliments”, ha manifestat Hernández abans d’indicar que suposaria una mesura d’estalvi perquè no hi hauria despesa de lloguer i subministraments.

 

 

Cs Lloret pide trasladar el centro de distribución de alimentos al Mercado Municipal porque dispone de mejores condiciones y supondría un ahorro económico

  • El portavoz municipal, Jordi Hernández, indica que el equipamiento dispone de grandes cámaras frigoríficas, mejor accesibilidad y muelle de carga y descarga

Lloret de Mar, lunes 27 de abril de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Lloret de Mar, Jordi Hernández, ha propuesto que el centro de distribución de alimentos que actualmente se encuentra en la calle Girona “y no reúne las características mínimas” se traslade al Mercado Municipal de forma inmediata. “La Covid-19 está provocando una crisis sanitaria y económica que está multiplicando cada día el número de solicitudes del centro de distribución de alimentos y es necesario cambiarlo de ubicación para hacerlo más accesible y dotarlo de mejores condiciones” ha afirmado.

Hernández ha indicado que la opción del Mercado Municipal “es la más sensata, económica y fácil de realizar” porque, a parte que está situado en el centro del pueblo, es accesible a pie y dispone de aparcamiento para los usuarios que se  tienen que desplazar, dispone de cámaras frigoríficas a diferentes temperaturas para carne, pescado y verduras con espacio disponible, hay cámaras congelador que no se usan y diferentes almacenes para producto seco, muelle de carga y descarga y equipo montacargas para facilitar el transporte dentro del mercado.

“Se trata de un equipamiento municipal infrautilizado porque muchas paradas han cerrado por jubilación y la concesión, que acabó en 2014, no se ha renovado ni se han abierto nuevas tiendas, por lo tanto hay disponibilidad de locales y espacios para ubicar el centro de distribución de alimentos”, ha manifestado Hernández antes de indicar que no habría gastos de alquiler ni suministros.