• El portaveu liberal també demana que s’obri de manera urgent un concurs públic per a la incorporació de nous agents de policia

Palamós, dilluns 20 d’abril de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Palamós, Cristóbal Posadas, ha presentat una dotzena de propostes perquè siguin aprovades demà en el ple municipal i que tracten de pal·liar els efectes socials i econòmics que està provocant la Covid-19 entre els veïns de la població. Entre les mesures demandades es troba la creació d’un fons de contingència específic per als treballadors de la mar que s’han vist obligats a estar varats, l’exempció de sis mesos de la taxa d’ocupació de la via pública als marxants i treballadors de la venda no sedentària que s’han quedat sense mercat setmanal o la devolució de la taxa de terrasses i exempció de la taxa de residus comercials per a comerços i establiments afectats per l’estat d’alarma.

“Som conscients que algunes de les mesures que sol·licitem ja s’han posat en marxa i unes altres no, però el que pretenem és que durin en el temps i es faci un seguiment d’aquestes, aquesta crisi ens afecta a tots i hem de col·laborar per a pal·liar els seus estralls”, ha defensat el regidor. Posades ha recordat que “des del primer moment hem estat lleials al govern aportant iniciatives en benefici de tots i és per això que demanem claredat i eficàcia”.

Per al regidor liberal també resulta imprescindible crear un fons municipal extraordinari d’ajudes per als afectats; establir una finestreta única per a resoldre dubtes de comerciants, restauradors, pimes i autònoms; dotar als escolars de les eines necessàries per a seguir el curs telemàticament; i convocar de manera urgent el concurs per a incorporar nous agents de policia local. “En l’últim ple ja demanàvem més agents i ho tornarem a fer perquè són necessaris i hem d’anar resolent també aquestes qüestions, no es pot paralitzar tot”, ha indicat Posades.

 

 

Cs Palamós solicita crear un fondo de contingencia específico para los pescadores y devoluciones de tasas a los comerciantes afectados por la Covid-19

  • El portavoz liberal también pide que se abra de forma urgente un concurso público para la incorporación de nuevos agentes de policía

Palamós, lunes 20 de abril de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palamós, Cristóbal Posadas, ha presentado una docena de propuestas para que sean aprobadas mañana en el pleno municipal y que tratan de paliar los efectos sociales y económicos que está provocando la Covid-19 entre los vecinos de la población. Entre las medidas demandadas se encuentra la creación de un fondo de contingencia específico para los trabajadores del mar que se han visto obligados a estar varados, la exención de seis meses de la tasa de ocupación de la vía pública a los marchantes y trabajadores de la venta no sedentaria que se han quedado sin mercado semanal o la devolución de la tasa de terrazas y exención de la tasa de residuos comerciales para comercios y establecimientos afectados por el estado de alarma.

“Somos conscientes que algunas de las medidas que solicitamos ya se han puesto en marcha y otras no, pero lo que pretendemos es que duren en el tiempo y se haga un seguimiento de las mismas, esta crisis nos afecta a todos y debemos colaborar para paliar sus estragos”, ha defendido el concejal. Posadas ha recordado que “desde el primer momento hemos sido leales al gobierno aportando iniciativas en beneficio de todos y es por ello que pedimos claridad y eficacia”.

Para el concejal liberal también resulta imprescindible crear un fondo municipal extraordinario de ayudas para los afectados; establecer una ventanilla única para resolver dudas de comerciantes, restauradores, pymes y autónomos; dotar a los escolares de las herramientas necesarias para seguir el curso telemáticamente; y convocar de forma urgente el concurso para incorporar nuevos agentes de policía local. “En el último pleno ya pedimos más agentes y lo volveremos a hacer porqué son necesarios y debemos ir resolviendo también estas cuestiones, no se puede paralizar todo”, ha indicado Posadas.