• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, veu necessària aquesta mesura com a senyal de respecte cap als nombrosos veïns que han mort a causa de la pandèmia

Girona, divendres 17 d’abril de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha presentat un prec aquest matí demanant a l’alcaldessa que decreti dol oficial indefinit a la ciutat i faci onejar la bandera oficial a mitja asta en senyal de dol pels morts a causa de la Covid-19. “Són moltes les ciutats capitals de província que s’han sumat en aquest acte de respecte institucional i l’Ajuntament de Girona no hauria de ser menys”, ha indicat.

Pamplona ha manifestat que els ciutadans, “a qui representem i ens devem han de saber que estem amb ells i sentim el seu dolor” i ha destacat com la Covid-19 està afectant de manera principal a les persones grans. “Qui no han patit una pèrdua directa té algun conegut o sap d’alguna persona de la ciutat que ha perdut la vida”, ha exposat.

El portaveu liberal ha demanat també que la pàgina web oficial de l’Ajuntament mostri un crespó negre “com a mostra de respecte cap als nostres veïns morts” i ha proposat que en el proper ple municipal es guardi un minut de silenci abans de donar-li inici. “S’han produït nombroses defuncions entre els nostres veïns de la ciutat a causa de la pandèmia i seria bo mostrar-los el nostre respecte des de la institució”, ha finalitzat.

 

 

Cs Girona pide que se decrete luto oficial indefinido en la ciudad y que ondee la bandera a media asta por los fallecidos a causa de la Covid-19

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, ve necesaria esta medida como señal de respeto hacia los numerosos vecinos que han fallecido a causa de la pandemia

Girona, viernes 17 de abril de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha presentado un ruego esta mañana pidiendo a la alcaldesa que decrete luto oficial indefinido en la ciudad y haga ondear la bandera oficial a media asta en señal de duelo por los fallecidos a causa de la Covid-19. “Son muchas las ciudades capitales de provincia que se han sumado a este acto de respeto institucional y el Ayuntamiento de Girona no debería ser menos”, ha indicado.

Pamplona ha manifestado que los ciudadanos, “a quiénes representamos y nos debemos deben saber que estamos con ellos y sentimos su dolor” y ha destacado como la Covid-19 está afectando de manera principal a las personas mayores. “Quiénes no han sufrido una pérdida directa tienen algún conocido o saben de una persona de la ciudad que ha perdido la vida”, ha expuesto.

El portavoz liberal ha pedido también que la página web oficial del Ayuntamiento muestre un crespón negro “como muestra de respeto hacia nuestros vecinos fallecidos” y ha propuesto que en el próximo pleno municipal se haga un minuto de silencio antes de darle inicio. “Se han producido numerosos fallecimientos entre nuestros vecinos de la ciudad a causa de la pandemia y sería bueno mostrarles nuestro respeto desde la institución”, ha finalizado.