• El portaveu municipal, Jordi Hernández, proposa aquesta nova mesura per alleugerir la situació al municipi i “beneficiar molt més directament els ciutadans”

Lloret de Mar, dimarts 24 de març de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, ha proposat una nova mesura per alleugerir la situació de crisi generada per la Covid 19 i que passa per instar al govern municipal a destinar el milió d’euros que tenia previst per als pressupostos participats a realitzar un paquet d’ajudes i subvencions pels afectats a causa del coronavirus. “Ens trobem en un moment d’excepcionalitat i fer aquesta canvi beneficiarà molt més directament els ciutadans que no pas utilitzar el milió d’euros per a posar fanals o arranjar una plaça”, ha indicat el regidor.

“La crisi sanitària ho ha trastocat tot i la ciutadania entendrà que es prioritzi ajudar els més afectats per la crisi a fer una obra secundària que pot esperar”, ha remarcat el regidor per justificar la seva posició respecte el canvi d’ús del pressupost participat. Hernández ha anunciat que d’aquesta manera també es demostrarà que l’Ajuntament “està fent tot el possible per posar-se al costat dels ciutadans en el moment més crític que es recorda”.

Hernández ha indicat que aquesta proposta sorgeix “dins la voluntat de col·laboració i reconeixement del que es fa des de l’Ajuntament perquè tots, en la mesura que podem, hem d’ajudar a alleugerir la situació al municipi davant aquesta crisi sanitària, social i econòmica”.

 

 

Cs Lloret pide al gobierno que destine el millón de euros de los presupuestos participados a subvenciones y ayudas por la crisis de la Covid19

  • El portavoz municipal, Jordi Hernández, propone esta nueva medida para aligerar la situación en el municipio y “beneficiar mucho más directamente a los ciudadanos”

Lloret de Mar, martes 24 de marzo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Lloret de Mar, Jordi Hernández, ha propuesto una nueva medida para aligerar la situación de crisis generada por la Covid 19 y que pasa por instar al gobierno municipal a destinar el millón de euros que tenía previsto para los presupuestos participados a realizar un paquete de ayudas y subvenciones para los afectados a causa del coronavirus. “Nos encontramos en un momento de excepcionalidad y hacer esta cambio beneficiará mucho más directamente a los ciudadanos que no utilizar el millón de euros para poner farolas o arreglar una plaza”, ha indicado el edil.

“La crisis sanitaria lo ha trastocado todo y la ciudadanía entenderá que se priorice ayudar a los más afectados por la crisis a hacer una obra secundaria que puede esperar”, ha remarcado el concejal para justificar su posición respecto al cambio de uso del presupuesto participado. Hernández ha anunciado que de este modo también se demostrará que el Ayuntamiento “está haciendo todo lo posible para ponerse junto a los ciudadanos en el momento más crítico que se recuerda”.

Hernández ha indicado que esta propuesta surge “dentro de la voluntad de colaboración y reconocimiento de lo que se hace desde el Ayuntamiento porque todos, en la medida que podamos, debemos ayudar a aligerar la situación en el municipio ante esta crisis sanitaria, social y económica”.