• El portaveu de Cs a l’ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, assegura que les propostes es presenten “des de la lleialtat i amb voluntat de consens”

Girona, dijous 19 de març de 2020.- Ciutadans presentarà a l’ajuntament de Girona, Figueres, Santa Cristina d’Aro i altres municipis de la província un seguit de propostes que ajudin a minimitzar l’impacte social i econòmic del COVID-19. Les propostes se sumen a les moltes iniciatives que s’han impulsat des dels governs locals perquè com més aviat millor els ciutadans puguin tornar a la normalitat i que els efectes de la crisi siguin els menys possibles en la majoria dels sectors. El portaveu de Cs a Girona, Daniel Pamplona, ha assegurat que la iniciativa s’impulsa “des de la lleialtat i amb voluntat de consens amb totes les forces polítiques”.

Entre les mesures econòmiques Pamplona ha explicat que es proposa que l’ajuntament de Girona aprovi carències de pagament i exempcions fiscals de tributs municipals, així com en el pagament de les taxes d’ocupació de la via pública. També se sol·licita la creació d’un fons extraordinari d’ajudes als afectats.  Així mateix, s’ha plantejat la creació d’una finestreta única per a donar suport i resoldre els dubtes de comerciants, restauradors, PIMES i autònoms afectats per la crisi del COVID-19.

En l’aspecte social el portaveu de Cs ha comentat que es proposa que l’ajuntament creï un servei a domicili de caràcter temporal per “assegurar i cobrir les necessitats bàsiques i urgents del col·lectiu de persones grans” i que es garanteixin les mesures sanitàries en els transports públics dependents de l’ajuntament per evitar l’expansió del contagi.

Finalment, des de Ciutadans es demana establir un telèfon d’atenció al públic gratuït en el qual es permeti resoldre dubtes i realitzar l’acompanyament i assessorament necessari als ciutadans del municipi.

“Els ajuntaments són les administracions més pròximes als ciutadans i és des d’aquesta proximitat que cal reaccionar i impulsar mesures que ajudin la gent a superar aquesta situació”, ha conclòs el regidor de Cs.

 

 

Ciudadanos (Cs) Girona propone medidas para minimizar el impacto social y económico del COVID-19  

  • El portavoz de Cs en el ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, asegura que las propuestas se presentan “desde la lealtad y con voluntad de consenso”

Girona, jueves 19 de marzo de 2020.- Ciudadanos presentará en el ayuntamiento de Girona, Figueres, Santa Cristina d’Aro y otros municipios de la provincia una serie de propuestas que ayuden a minimizar el impacto social y económico del COVID-19. Las propuestas se suman a las muchas iniciativas que se han impulsado desde los gobiernos locales para que cuanto antes los ciudadanos puedan volver a la normalidad y que los efectos de la crisis sean los menos posibles en la mayoría de los sectores. El portavoz de Cs en Girona, Daniel Pamplona, ha asegurado que la iniciativa se impulsa “desde la lealtad y con voluntad de consenso con todas las fuerzas políticas”.

Entre las medidas económicas Pamplona ha explicado que se propone que el ayuntamiento de Girona apruebe carencias de pago y exenciones fiscales de tributos municipales, así como en el pago de las tasas de ocupación de la vía pública. También se solicita la creación de un fondo extraordinario de ayudas a los afectados.  Asimismo, se ha planteado la creación de una ventanilla única para dar soporte y resolver las dudas de comerciantes, restauradores, PYMES y autónomos afectados por la crisis del COVID-19.

En el aspecto social el portavoz de Cs ha comentado que se propone que el ayuntamiento cree un servicio a domicilio de carácter temporal para “asegurar y cubrir las necesidades básicas y urgentes del colectivo de personas mayores” y que se garanticen las medidas sanitarias en los transportes públicos dependientes del ayuntamiento para evitar la expansión del contagio.

Finalmente, desde Ciudadanos se pide establecer un teléfono de atención al público gratuito en el que se permita resolver dudas y realizar el acompañamiento y asesoramiento necesario a los ciudadanos del municipio.

“Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y es desde esa cercanía que hay que reaccionar e impulsar medidas que ayuden a la gente a superar esta situación”, ha concluido el concejal de Cs.